Het loont om ziek te zijn als uitzendkracht. Onderzoek van Acture laat zien dat in een vergelijking tussen mei 2013 en mei 2014 een zieke uitzendkracht gemiddeld een 7 procent hogere uitkering krijgt.

Dit komt omdat de berekening van de uitkering is gewijzigd van de verdiensten over een heel jaar naar alleen de verdiensten bij het laatste uitzendbureau.

Deze wijziging blijkt dus een forse kostenpost voor de BV Nederland en de werkgever die wordt geconfronteerd met hogere premies.

Dagloonbesluit

Per 1 juni 2013 wijzigde de berekening van de uitkering vanwege een nieuwe wet, het dagloonbesluit, in het kader van het terugdringen van de administratieve lastendruk bij UWV. Acture heeft een vergelijk gemaakt tussen de gemiddelde daglonen in mei 2013 en in mei 2014 om te zien wat het effect van dit besluit is.

Het resultaat: de uitkering per dag stijgt van € 67,53 naar € 73,02. Na aftrek van de verplichte indexaties per 1 juli en 1 januari van ieder jaar betekent dit dat iedere zieke uitzendkracht 7 procent meer uitkering ontvangt.

Forse onbedoelde stijging

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: “Bij aanvang van de wet berichtte UWV dat er geen effect zou optreden op de uitkeringshoogte, helaas is dit nu wel het geval. Een zogenaamde technische maatregel zonder consequenties blijkt nu fors duurder uit te pakken. Ik kan het dan niet nalaten om te denken aan de ellenlange CAO onderhandelingen die worden gevoerd tussen werkgevers en werknemers over halve procenten. Dat is wel heel wrang in relatie tot deze forse onbedoelde stijging. Een stijging die uiteindelijk wordt verrekend in ziektepremies die de werkgever betaald.”

Bron: Acture