BG_bird2100% onafhankelijk
VerzuimVerzuim kan omlaag door hogere betrokkenheid en lagere werkdruk

Verzuim kan omlaag door hogere betrokkenheid en lagere werkdruk

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Uit het jaarlijkse werkbelevingsonderzoek van onderzoeksbureau Flycatcher blijkt dat het verzuim onder werkzame Nederlanders is gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Dit komt overeen met het beeld van recent gepubliceerde cijfers van het CBS. De opvallendste uitkomst uit het onderzoek is dat verzuim direct wordt beïnvloed door betrokkenheid en werkdruk.

Dit verzuim blijkt dus niet alleen afhankelijk van ziekte of gezondheidsproblemen.

Werkdruk

Bijna een vijfde van de werkzame Nederlanders heeft het afgelopen jaar meer dan zes dagen verzuimd. Onder medewerkers die zich betrokken voelen bij hun werk lag het verzuim beduidend lager dan onder minder betrokken medewerkers.

Bovendien blijkt werkdruk een rol te spelen bij verzuim. Bij een lagere betrokkenheid in combinatie met een hoge werkdruk, is het verzuim zelfs bijna twee keer zo hoog als bij werknemers met een hoge betrokkenheid.

Uit het onderzoek blijkt overigens dat de ervaren werkdruk niet is veranderd ten opzichte van vorig jaar en daarmee een belangrijk aandachtspunt blijft.

Betrokkenheid

Uit onderzoek door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks € 2,6 miljard besparen als het ziekteverzuim met 1 procent daalt. Per werknemer komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 400 per jaar.

Werkgevers die het verzuim willen verlagen, zijn dus gebaat bij betrokken medewerkers. Betrokkenheid hangt vooral samen met goede communicatie, autonomie in het werk, afwisseling in de werkzaamheden en goede ontwikkelmogelijkheden.

Om het verzuim de komende jaren op hetzelfde niveau te houden of te verlagen, is het dus belangrijk voor werkgevers aandacht te schenken aan betrokkenheid en werkdruk.

Vertrekintentie

Een andere opvallende uitkomst uit het Flycatcher onderzoek is het sterke verband tussen verzuim en vertrekintentie: het verzuim onder werknemers die een andere baan overwegen ligt 25 procent hoger dan onder werknemers die geen andere baan overwegen.

Ten opzichte van vorige jaren blijkt de vertrekintentie overigens toegenomen. Vooral werknemers die weinig plezier en afwisseling in hun werk ervaren, overwegen een andere baan te gaan zoeken.

Overigens blijkt de Nederlandse werknemer nog steeds even tevreden met hun baan als de afgelopen jaren: gemiddeld geven ze het werken bij hun organisatie een 7,3.

Bron: Flycather Internet Research

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?