Werkgevers zijn een lobby gestart waarin ze ‘een knellend probleem’ aankaarten: de strenge regels rondom privacy van zieke werknemers.

In Trouw wordt de suggestie gewekt dat VNO-NCW en MKB Nederland in hun gezamenlijke pamflet ‘Een knellend probleem: privacy versus goed werkgeverschap‘ hun beklag doen over de verplichte inzet van dure bedrijfsartsen als ze al in de eerste periode dat de werknemer ziek is afspraken zouden willen maken over re-integratie. Na zes weken ziekte moet een bedrijfsarts altijd worden ingeschakeld. >> Lees het artikel op Trouw

VNO-NCW en MKB Nederland betreuren het dat Trouw hun pleidooi op onjuiste wijze heeft weergegeven. Zij zijn niet tegen inzet van bedrijfsartsen na zes weken en hebben een reactie op het artikel in Trouw op hun website gepubliceerd.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhaaft zo streng op de privacywetgeving, zeggen VNO-NCW en MKB Nederland, dat het werkgevers niet lukt zieke werknemers goed te begeleiden.

Ook de OVAL waarschuwt voor de knellende privacyregels en de interpretatie daarvan door AP als het gaat over verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Dit zal naar hun mening leiden tot medicalisering.