Vraag:
Ik word vaak benaderd door verschillende partijen met de vraag of ik onze collectieve zorgverzekering wil oversluiten. Wat is hier het voordeel van?

Antwoord:
De laatste jaren hebben zorgverzekeraars veel nieuwe diensten en producten geïntroduceerd op het vlak van preventie en re-integratie, soms zelfs zonder hiervoor extra premie of kosten in rekening te brengen. Belangrijk te weten is dat dit uitsluitend van toepassing is op door werkgevers gesloten collectiviteiten.

De (hogere) kortingen binnen werkgeverscollectiviteiten zijn een mooie arbeidsvoorwaarde. Belangrijker echter is dat de nieuwe diensten op gebied van preventie en re-integratie de vitaliteit en arbeidsproductiviteit binnen uw organisatie doen toenemen.

Kortom; een win-win situatie, doordat de werknemer vitaler is/wordt tegen een lagere zorgpremie en u minder verzuim heeft en dus wezenlijk kosten bespaart.

Natuurlijk is dit een stap in de goede richting, maar zeker nog geen optimale invulling van integraal gezondheidsmanagement. Zolang de bedrijfsarts nog de regie heeft in de verzuimbegeleiding en re-integratietrajecten, zal deze in veel gevallen diensten uit zijn “eigen” netwerk voorstellen. Diensten, die u als werkgever in rekening worden gebracht, terwijl veel van die diensten tegenwoordig ook door zorgverzekeraars worden geboden. In dat geval betaalt u dus dubbel.

Rick Wijman, Sr. Consultant Health & Workforce risk management, Mercer