Vraag:
Onze OR hecht veel belang aan een medewerkeronderzoek. Maar wat kunnen wij als organisatie er eigenlijk mee of onze medewerkers?

Antwoord:
Een medewerkeronderzoek (MO) of medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) wordt uitgevoerd om te zien hoe de organisatie ervoor staat. Over het algemeen bestaat een MO uit een vragenlijst die iedereen binnen de organisatie anoniem kan invullen.

Thema’s die aan bod komen zijn hoe tevreden medewerkers zijn met hun werk, de leidinggevende, de organisatie als geheel en hun eigen ontwikkelmogelijkheden. De OR hecht inderdaad vaak veel belang aan zo’n onderzoek.

Het heeft eigenlijk alleen zin om een MO uit te voeren als je daarna ook echt wat met de resultaten gaat doen als organisatie. Een eerste stap is het bespreken van de resultaten binnen de organisatie. Met leidinggevenden, maar ook met medewerkers. Herkennen mensen zich in de resultaten? Wat vinden ze van de resultaten? En met welke thema’s willen ze aan de slag?

Daarna moet er een actieplan komen, zodat er niet alleen gepraat wordt, maar mensen ook aan de slag gaan. Het is belangrijk om te communiceren over de acties en de acties ook tussentijds te evalueren zodat medewerkers zien dat hun mening belangrijk gevonden wordt.

Tegenwoordig zijn veel MO’s breder dan alleen ‘tevredenheid’ en worden bijvoorbeeld ook bevlogenheid en vitaliteit meegenomen.

Pauline Miedema, arbeids- en organisatiedeskundige en directeur, de zebra-fabriek