Uit onderzoek van Arbo Unie uit 2016 blijkt dat volgens de HR-professionals driekwart van de chronisch zieke medewerkers fysieke belemmeringen tijdens het werk ervaart. Denk hierbij aan:

  • vermoeidheid;
  • wisselingen in de mate waarin ze belast kunnen worden;
  • verminderd concentratievermogen;
  • moeilijk om weer verbinding met werk te leggen.

Volgens de HR-professionals ervaart een op de vijf chronisch zieke werknemers gebrek aan begrip en begeleiding door de leidinggevende. Slechts een kleine groep ondervindt geen probleem tijdens het werk met de ziekte.

HR-professionals kunnen de volgende maatregelen nemen om het werken met een chronische ziekte te vergemakkelijken in de organisatie

  • het bieden van deskundige ondersteuning aan de medewerker;
  • het ondersteunen van een goede werk-privébalans van de medewerker;
  • het ondersteunen van de leidinggevenden bij de begeleiding;
  • een onderzoek inzetten of scan om de belastbaarheid van de medewerker te meten;
  • openheid bevorderen over het onderwerp in de contacten tussen HR, leidinggevende en medewerker. De bedrijfsarts kan hierin participeren en duidelijk maken wat bijvoorbeeld met het oog op de privacyregels wel en niet is toegestaan.

Eric Velzing is bedrijfsarts met specialisatie oncologie bij Arbo Unieeric.velzing@arbounie.nl