BG_bird2100% onafhankelijk
VerzuimWerkgever verdient bescherming tegen doorgeschoten arbeidsrechtelijke lastendruk

Werkgever verdient bescherming tegen doorgeschoten arbeidsrechtelijke lastendruk

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Dat stelt hoogleraar Arbeidsrecht Saskia Peters in haar oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 17 november.

Het kabinet moet zich volgens haar bezinnen op de verplichtingen die een arbeidsovereenkomst werkgevers oplegt. Niet alleen in het belang van ondernemers, maar ook van werknemers én de vele werkenden voor wie een dienstverband nu vrijwel onbereikbaar is geworden.

Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers in Nederland klagen steen en been over de zware arbeidsrechtelijke lastendruk. Vooral de verplichting om gedurende twee jaar het loon van zieke werknemers door te betalen trekt volgens hen een te zware wissel op het bedrijfsleven.

Volgens MKB Nederland is er een disbalans ontstaan tussen werkgevers en werknemers.

Peters: “Ook de Nederlandse wetgever constateert – impliciet – dat de arbeidsrechtelijke lastendruk is doorgeschoten, ik ben echter ontevreden over de wijze waarop de overheid daarop reageert”.

Lappendeken van hapsnapmaatregelen

Het kabinet pakt volgens Peter niet de oorzaak van het probleem aan, maar reageert met een lappendeken aan uitzonderingen ter bescherming van bepaalde verondersteld kwetsbare werkgevers.

Tegelijkertijd probeert men met een verzameling aan reparaties en nieuwe regels ‘goedwillende’ ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van collega-ondernemers die al voor het arbeidsrecht op de vlucht zijn geslagen.

Met deze hapsnapmaatregelen doet volgens Peters Den Haag niet alleen werkgevers, maar ook werknemers tekort.

Wetgever belemmert ondernemersvrijheid

Volgens Peters is de belangrijkste oorzaak van het probleem de verzwaring van de arbeidsovereenkomst met allerlei sociaalzekerheidsrechtelijke verplichtingen.

De wetgever heeft de laatste decennia, draaiend aan de knoppen “preventie”, “financiële prikkel” en “activering”, veel risico’s op het gebied van de sociale zekerheid uit de collectiviteit gehaald en als werkgeversverplichting in de arbeidsovereenkomst geschoven.

Hij heeft echter de grondrechten van ondernemers niet in zijn afwegingen betrokken. Te ver doorgeschoten arbeidsrechtelijke verplichtingen kunnen ondernemers wel eens te zeer belemmeren in hun ondernemersvrijheid.

Vooral bij verplichtingen die niet direct hun rechtvaardiging in ongelijkheidscompensatie vinden, is het de vraag of er voldoende rechtvaardiging is voor het inperken van de ondernemersvrijheid.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Deel dit artikel