Veiligheidsschoenen, gelaatsbescherming en beschermbrillen: ze zijn er vaak wel, maar blijven ongebruikt in de kast liggen.

Steeds meer bedrijven schaffen wel de noodzakelijke en wettelijk verplichte veiligheidsmiddelen aan, maar werknemers gebruiken die niet tot amper.

Deze zorgelijke trend signaleert arbodienst Capability. Medewerkers van bedrijven zien het nut van veiligheidsmiddelen niet in en vinden ze vaak onnodig.

Dat is volgens de arbodienst een serieus probleem, want bedrijfsongevallen zijn nog altijd aan de orde van de dag.

Op 28 april 2016 is de jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk om aandacht te vestigen op bedrijfsongevallen en beroepsziekten.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat jaarlijks circa 240 duizend werknemers (3,4 procent) één of meerdere arbeidsongevallen hebben gehad.

Verzuim

Bij 88.000 ongevallen verzuimde de werknemer minimaal vier dagen. 30 procent van dat verzuim kwam door uitglijden, struikelen of vallen op de werkplek.

Beknelling of geraakt worden door een voorwerp (16 procent) werd ook vaak genoemd.

Volgens Capability is 28 april een belangrijke dag om het belang van een gezonde en veilige werkomgeving aan te kaarten. Het aanschaffen van veiligheidsmiddelen is relatief eenvoudig, maar het gedrag van werknemers beïnvloeden is veel moeilijker.

Preventieve veiligheidsmiddelen

Het zijn ongevallen die voorkomen kunnen worden door preventieve veiligheidsmiddelen als machinebeveiligingen zoals het afschermen van bewegende delen of aan persoonlijke beschermmiddelen. Bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, gelaatbescherming en beschermbrillen. Ook keuringen van apparaten vallen hieronder.

Hoewel steeds meer bedrijven volgens Capability deze veiligheidsmiddelen aanschaffen, is de veiligheid van werknemers daarmee niet gegarandeerd.

Het probleem waar bedrijven nu meer en meer tegen aan lopen is dat al deze preventieve middelen niet of niet optimaal door werknemers worden gebruikt.

Veiligheidsbeleid

Werkgevers zitten met de handen in het haar om werknemers zo ver te krijgen dat de veiligheidsmiddelen ook op de juiste manier worden gebruikt. Het personeel is vaak nog te onwetend en daarbij komt dat het niet in de bedrijfscultuur zit. Velen denken: het is toch niet nodig.

Daarom is het volgens Capability van groot belang dat bedrijven meer beleid gaan voeren op het gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld door personeel goed voor te lichten over het nut, maar vooral ook over de noodzaak van preventieve middelen, risico’s beschrijven en toezicht houden.