BG_bird2100% onafhankelijk
ArboWerknemers meer tevreden over casemanager en privacy 

Werknemers meer tevreden over casemanager en privacy 

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

De tevredenheid van werknemers over de casemanager of contactpersoon van de arbodienst met wie ze te maken hebben, is toegenomen.

In vergelijking met 2016 zijn medewerkers nu bijvoorbeeld meer te spreken over het contact, de werkwijze en toegankelijkheid van de professionals.

Ook is er een betere beoordeling voor de manier waarop met privacy wordt omgegaan.

Dat zijn enkele conclusies uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos in opdracht van OVAL, brancheorganisatie van arbodiensten.

Duidelijkheid

Ipsos ondervroeg ruim 900 medewerkers die begin dit jaar te maken hebben gehad met een arbodienst.

Over de gehele linie is de tevredenheid over de arbodienst gelijk gebleven. Zo’n 70 procent gaf aan “tevreden” of “zeer tevreden” te zijn.

De waardering voor casemanager of contactpersoon van de werknemers is gestegen. Gaf in 2016 bij een soortgelijk onderzoek 66 procent van de ondervraagden nog aan “tevreden” of “zeer tevreden” over hen te zijn, in april van dit jaar was dat 71 procent. Vooral als het gaat om de vriendelijkheid, de duidelijkheid van gemaakte afspraken, het nakomen ervan en de genomen tijd voor de werknemer liggen de scores hoog.

Privacy

De casemanager wordt ook beter beoordeeld op het gebied van privacy. Zo nam het percentage medewerkers dat zich (zeer) tevreden toonde over het vertrouwelijk omgaan met (medische) gegevens tussen 2016 en 2019 toe van 66 naar 75 procent.

Ook het oordeel over andere medewerkers van de arbodienst is onderzocht. 63 procent van de ondervraagden zei hier “zeer tevreden” of “tevreden” over te zijn. Zij zijn vooral content over de vertrouwelijkheid waarmee met medische gegevens wordt omgegaan en de duidelijkheid van gemaakte afspraken. Elf procent van de ondervraagden vulde “weet niet” in bij de vraag hoe tevreden ze zijn over deze “andere medewerker”.

Taakdelegatie

Volgens OVAL-directeur Petra van de Goorbergh laten de uitkomsten positieve effecten van taakdelegatie binnen de bedrijfsgezondheidszorg zien.

Voor OVAL is taakdelegatie een belangrijke ontwikkeling. Door onder strikte voorwaarden en zorgvuldig en verantwoord bepaalde taken over te dragen aan andere arboprofessionals, wordt de bedrijfsgezondheidszorg doeltreffender. Bovendien verbetert de kwaliteit doordat er sneller een professional kan worden ingezet. “De bedrijfsarts houdt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid, maar krijgt meer tijd om alleen die werkzaamheden te doen die echt alleen hij kan uitvoeren. Hij heeft daardoor ook meer ruimte om verzuim te voorkomen door werkgevers te adviseren over preventie”, aldus Van de Goorbergh.

Werkwijzer Taakdelegatie

Begin mei heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met OVAL de Werkwijzer Taakdelegatie gelanceerd. Hierin staat wat taakdelegatie inhoudt en hoe het in de praktijk in zijn werk gaat.

Het gehele trendrapport van het klanttevredenheidsonderzoek is hier te vinden.

Deel dit artikel