Een Europees onderzoek over hybride werken laat zien dat 33 procent van de Nederlandse werknemers vindt dat zijn manager niet over de juiste vaardigheden beschikt om het team naar een succesvolle toekomst te leiden. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat werken op afstand een beroep doet op andere vaardigheden van leidinggevenden.

Nederlanders zijn van mening dat de meeste verbetering te halen valt bij het creëren van een teamspirit (33 procent) en inspirerend (30 procent) en empathisch (24 procent) leiderschap.

Maar ook is verdere ontwikkeling nodig op het vlak van communicatievaardigheden (24 procent) en een focus op mentaal welzijn op de werkvloer (22 procent).

Dit blijkt uit onderzoek van GoodHabitz, Europese marktleider op het gebied van online training.

Thuiswerken is een blijvertje

De afgelopen twee jaar zag meer dan de helft van de werknemers in Nederland zijn werksituatie veranderen. 19 procent werkt in plaats van op locatie nu uitsluitend thuis. 35 procent ruilde zijn werkomgeving op locatie gedeeltelijk in voor het thuiskantoor.

Wat wel opvalt uit de resultaten van het GoodHabitz-onderzoek is het feit dat 85 procent van de Nederlandse ondervraagden van mening is dat hij of zij in de toekomst ook (gedeelte) vanuit huis zal werken. Dat betekent dat werken op afstand een blijvertje is.

Daarom is het extra zorgwekkend dat bijna twee op de vijf werknemers geen vertrouwen heeft in zijn manager om het team naar een succesvolle toekomst op afstand te leiden.

Hoewel dit minder positief is dan gehoopt, zijn er Europese landen die nog een stuk kritischer zijn over hun manager. Zo twijfelt in Zwitserland 42 procent, in Duitsland 43 procent en bij onze zuiderburen zelfs 48 procent van de Belgische werknemers over de vaardigheden van zijn manager.

Relatie met manager

Gelukkig denken niet alle werknemers er zo over. Nog eens 39 procent van de werknemers in Nederland vindt dat zijn manager prima in staat is om hen op afstand te managen.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 73 procent van de Nederlanders vindt dat werken op afstand de afgelopen twee jaar geen invloed heeft gehad op de relatie met zijn manager.

Tegelijkertijd zijn werknemers in sommige andere Europese landen juist van mening dat de relatie met hun manager is verbeterd (gemiddeld 34 procent), waarbij er een aantal landen uitspringen: Denemarken (72 procent), Zweden (47 procent) en Duitsland (44 procent). In Nederland is dit slechts 14 procent.

Over het algemeen zijn andere Europese landen dus iets positiever gesteld dan Nederland.

Ambitie voor persoonlijke ontwikkeling

Niet alleen werden werknemers gevraagd naar de te ontwikkelen vaardigheden van hun managers, ook vroeg GoodHabitz hen welke vaardigheden zij zelf willen verbeteren.

23 procent van de medewerkers gaat graag aan de slag met een communicatietraining of taalcursus. 23 procent van de werknemers volgt graag een teamwork- en managementtraining, maar ook het verbeteren van leiderschapsvaardigheden is populair (24 procent). Als laatste is er interesse in trainingen op het vlak van persoonlijke kracht (23 procent).

Hieruit blijkt dat huidige werknemers bereid zijn om tijd en moeite te inventariseren om zowel hun persoonlijke ontwikkeling een boost te geven, maar ook om door te groeien binnen de organisatie.

Ongelijkheid in vergaderingen

Een onderzoek van Barco ClickShare toont aan dat bijna één op de drie werknemers moeite heeft om tijdens hybride vergaderingen te worden gehoord. Tijdens een hybride vergadering is een deel van de medewerkers online aanwezig en een deel bij elkaar in een fysieke kantoorruimte.

Het onderzoek laat zien, dat hybride werknemers zich steeds meer zorgen maken over een ongelijke en minder productieve ervaring tijdens vergaderingen vergeleken met hun fysiek aanwezige collega’s. Een deel van hen is zelfs bereid om nieuwe kansen te overwegen bij organisaties, waarvan ze denken dat er meer aandacht is voor inclusiviteit en ‘vergadergelijkheid’.

Meer dan een derde (35 procent) van de werknemers heeft nog steeds moeite om optimaal aan hybride vergaderingen deel te nemen. Een belangrijke oorzaak van dit gebrek aan verbinding komt voort uit een gebrek aan controle, waarbij 28 procent het moeilijk vindt om zijn stem te laten horen als hij/zij vanuit een externe locatie aan hybride vergaderingen meedoet.

Twee keer zoveel externe deelnemers aan een hybride vergadering (56 procent) vinden dat vergadervoorzitters te veel aandacht schenken aan de mensen in de fysieke vergaderruimte.

Technische frustratie: de weg naar het nemen van ontslag?

Hoewel 80 procent van de werknemers de voorkeur geeft aan hybride werken, geeft 71 procent aan te worstelen met verbinding maken en navigeren tijdens hybride vergaderingen.

Deze technische frustraties lijken een grote impact te hebben op de werktevredenheid en kunnen zelfs aanzetten om op zoek te gaan naar een andere baan. Bijna een op de drie werknemers geeft aan een aanbod te zullen overwegen van een ander bedrijf met een goed gedefinieerd, hybride beleid, met duidelijke richtlijnen en hulpmiddelen voor succesvolle en efficiënte deelname aan hybride vergaderingen.

Volgens Barco bevestigt hun onderzoek dat, naarmate de vraag van werknemers naar functioneel hybride werk blijft groeien, arbeidsomstandigheden nu net zo belangrijk zijn als salarissen als het gaat om het aantrekken en behouden van de beste werknemers. Voor de directie van organisaties begint succesvol hybride werk met het opzetten van een formeel beleid, 60 procent van de organisaties beschikt daar nog steeds niet over.

>>> Lees ook ‘Lessen in leidinggeven in coronatijd’
>>> Lees ook ‘Thuiswerken is een blijvertje: hoe blijf je online zichtbaar?’
>>> Lees ook ‘Ik wil niet met mijn gezicht in beeld’, over angst voor beeldschermbellen