BG_bird2100% onafhankelijk
HRM1 op de 7 werknemers voelt zich meer thuis in het team...

1 op de 7 werknemers voelt zich meer thuis in het team sinds coronacrisis

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Sinds maart werken veel mensen grotendeels thuis en voorlopig zijn we daar nog niet vanaf, werd vorige week bekend. Tijd om aan het eind van het jaar de balans op te maken: houden we het nog vol?

Voelen we ons nog thuis op het werk? Durven we ons openlijk uit te spreken? Over het algemeen geldt: de meeste werkende Nederlanders voelen zich op hun plek in hun organisatie.

De coronacrisis heeft hierop eerder een positieve dan negatieve invloed gehad. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank, uitgevoerd door Motivaction, onder ruim duizend respondenten.

Meer zichzelf op het werk

92 procent vindt het belangrijk zich thuis te voelen in de organisatie. Toch voelt slechts 78 procent zich ook daadwerkelijk op zijn plek. Gelukkig heeft de coronacrisis hier voor 1 op de 10 werkenden wel een positieve invloed op gehad. Daartegenover staat dat 8 procent van werkenden zich door corona minder thuis voelt in hun organisatie.

Ook de mate waarin mensen zich thuis voelen in het team waarin zij werken, is voor deel van de werkenden verbeterd sinds corona. 84 procent voelt zich thuis in het team en 14 procent vindt dat de coronacrisis hierop een positieve invloed heeft gehad. 9 procent heeft ook het gevoel meer zichzelf te kunnen zijn op het werk.

Opvallend is dat significant meer jongeren (15 t/m 24 jaar) dat vinden: 16 procent van deze groep ziet een verbetering.

Alles kan gezegd worden

76 procent heeft het gevoel alles te kunnen zeggen op het werk. Meer mannen dan vrouwen geven dit aan (respectievelijk 78 en 75 procent). 5 procent van de respondenten geeft aan dit helemaal niet te kunnen. Ook zien we dat de coronacrisis het bespreken van onderwerpen voor bijna 1 op de 10 werkenden heeft verbeterd (9 procent).

Dat alle ideeën op het werk serieus worden genomen, vindt 87 procent van de respondenten belangrijk. Toch ligt het percentage waarop we dit ook daadwerkelijk ervaren een stuk lager: 70 procent heeft het idee dat werkgevers en collega’s serieus luisteren naar ideeën die geopperd worden.

Met name praktisch opgeleiden hebben het gevoel dat er niet naar alle ideeën wordt geluisterd. Bijna 1 op de 10 werkenden geeft aan dat de coronacrisis het serieus nemen van de eigen inbreng verbeterd heeft.

Diversiteit en onderlinge verschillen

Tweederde van de respondenten (69 procent) vindt dat er oog is voor de onderlinge verschillen tussen werknemers. 6 procent vindt dat de coronacrisis de situatie op dit punt verbeterd heeft. Iets minder dan de helft van de respondenten vindt het bedrijf waar zij werken een goede afspiegeling van de samenleving.

Bijna 1 op de 5 respondenten (19 procent) ervaart dit helemaal niet zo. Met name hoogopgeleiden zijn die mening toegedaan: Een kwart vindt het bedrijf waar zij werken geen afspiegeling van de maatschappij.

Seksuele intimidatie

Hoewel het overgrote merendeel aangeeft zich veilig te voelen, is er ook een groot percentage dat te maken heeft gehad met seksuele intimidatie tijdens de loopbaan: 13 procent. Onder de jongste leeftijdscategorie, 15 t/m 24 jaar, is dit percentage het hoogst: 21 procent vindt dat hiervan ooit sprake is geweest.

Opvallend is dat mannen en vrouwen in gelijke mate seksuele intimidatie ervaren. Zowel 13 procent van de mannen als vrouwen geeft dit aan. Een deel van de respondenten denkt dat seksuele intimidatie sinds corona minder vaak voorkomt: 7 procent ziet een verbetering.

Pesterijen

Ook pesterijen op het werk zijn helaas geen zeldzaamheid. 15 procent van de respondenten heeft dit weleens ervaren. Opvallend is dat significant meer mannen (16 procent) dan vrouwen (11 procent) dit aangeven. 7 procent vindt de situatie sinds corona verbeterd, 2 procent denkt dat de situatie rondom pesten is verslechterd.

Bij de hoogopgeleide doelgroep komen pesterijen het minst voor. Nederlanders met een migratieachtergrond voelen zich significant vaker gepest: 23 procent geeft dit aan, onder autochtone Nederlanders is dit 15 procent.

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?