27 procent van de werknemers wereldwijd loopt een hoog risico op een burn-out. Dit blijkt uit de nieuwste editie van het jaarlijkse Peakon Employee Voice onderzoek van Workday, onder 2,6 miljoen werknemers in meer dan 850 bedrijven en 12 bedrijfstakken over de hele wereld.

Werknemers met een hoger burn-out risico zijn minder betrokken en scoren lager op een aantal belangrijke indicatoren voor werkgeluk zoals, werktevredenheid, vertrouwen in de organisatie en de intentie om te blijven.

Burnout risk doom loop

Uit het onderzoek blijkt verder dat zonder verbeterplannen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers het burn-out risico zich verder verspreidt naar managers, wat uiteindelijk bijdraagt aan een nog hoger burn-out risico in het gehele bedrijf. Hierdoor kan er een zogenaamde ‘burn out risk doom loop’ ontstaan die de betrokkenheid en productiviteit op alle niveaus verder ondermijnt.

Leidinggevenden aan de top van het bedrijf zijn zich vaak niet bewust van de dreigende negatieve spiraal. Om de vicieuze cirkel van burn-out risico’s te doorbreken, moeten organisaties de kloof tussen leidinggevenden en werknemers dichten.

Bedrijven kunnen verbeteringen realiseren door bijvoorbeeld beter gebruik te maken van data die hen helpt het sentiment onder werknemers beter te begrijpen en de bedrijfswaarden daarop aan te passen. Ook het verlagen van de complexiteit van beleid en processen is een optie.

Resultaten per sector

Financiële dienstverlening
18 procent van de medewerkers van de financiële dienstverleners in het onderzoek loopt een hoog risico op een burn-out, een verbetering van 4 procent ten opzichte van 2022.

Technologie
23 procent van de medewerkers van tech-bedrijven heeft een hoog uitvalrisico – een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar.

Overheid, energiesector en media en entertainment
Deze drie sectoren hebben met 50 procent of meer het hoogste percentage organisaties met medewerkers met een hoog burn-out risico. Hoewel de overheid en media en entertainment sector beide verbeteringen hebben doorgevoerd sinds 2022, wat een daling van respectievelijk 17 procent en 12 procent heeft opgeleverd, is het cruciaal dat de gezondheid en het welzijn van werknemers een prioriteit blijft.

>>> Lees meer over burn-out