BG_bird2100% onafhankelijk
Re-integratie Arbodienst in de fout

Arbodienst in de fout

Soms loont het om uw UWV-sanctie te verhalen op uw arbodienstverlener

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Als werkgever heeft u een inspanningsverplichting ten aanzien van de re-integratie van uw (deels) arbeidsongeschikte medewerker.

U riskeert een loonsanctie als u niet tijdig de juiste stappen zet volgens de Wet verbetering Poortwachter. Soms loont het om uw sanctie te verhalen op uw arbodienstverlener.

Een technisch directeur bij een bedrijf voor de reparatie en het onderhoud van vrachtwagens, is op 27 januari 2009 arbeidsongeschikt geworden. Omdat de werkgever het tweede spoortraject te laat heeft ingezet, heeft UWV hem op 24 november 2010 een loonsanctie opgelegd.

De arbodienstverlening

Van 1 januari 2007 tot 1 januari 2010 is Achmea Vitale arbodienst geweest van de werkgever. Per 1 januari 2010 is de werkgever overgestapt naar 365/ArboNed.

De werkgever heeft beide arbodienstverleners aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van de loonsanctie.

Nader onderzoek

De werkgever verwijt Achmea Vitale, dat zij hebben nagelaten om al in het eerste ziektejaar de re-integratie tweede spoor op te starten. Toen was volgens hem namelijk al duidelijk dat zijn medewerker niet meer zou kunnen terugkeren in zijn eigen of een passende functie.

Maar in oktober/november 2009 was volgens Achmea nog helemaal niet duidelijk dat re-integratie eerste spoor niet meer mogelijk was. Misschien vond de werkgever dat wel, maar de medewerker was toen nog voor een aanzienlijk aantal uren per week werkzaam bij hem en had bovendien de hoop uitgesproken zijn werk volledig te kunnen hervatten.

Het is daarom begrijpelijk dat Achmea Vitale nader onderzoek door een psychologisch onderzoeksbureau wilde laten doen naar de mogelijkheden van de werknemer. Omdat de werkgever de overeenkomst met Achmea Vitale beëindigde, is hier verder geen gevolg aan gegeven.

De uitspraak

De rechter heeft gesteld dat het Achmea niet aangerekend kan worden het dossier niet tijdig genoeg aan de nieuwe arbodienst – 365/ArboNed – te hebben doorgestuurd. Dit is een verplichting van de werkgever zelf.

365/ArboNed is wél tekortgeschoten in zijn verplichtingen. Diens arbeidsdeskundige heeft op 25 juni 2010 geadviseerd om re-integratie tweede spoor in te zetten. Dit was vijf maanden na de eerstejaarsevaluatie en daarmee dus veel te laat.

De eerstejaarsevaluatie was het moment geweest om te starten met re-integratie tweede spoor, of op zijn minst de werkgever te adviseren dit te gaan doen.

De rechter verwijt 365/ArboNed een te passieve en afwachtende houding en stelt deze arbodienstverlener daarom aansprakelijk voor de loonsanctie.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 24 april 2013, LJN: CA0043

 

Deel dit artikel

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?