Opleidingsinstituten suggereren dat we leiders nodig hebben, dat we zonder leiders helemaal niet functioneren!