Vraag:
Mag een bedrijfsarts die zich door een werknemer verbaal en/of fysiek bedreigd voelt, dit aan de werkgever en de politie melden?

Antwoord:
Op basis van de Handreiking KNMG beroepsgeheim en politie/justitie, mag de bedrijfsarts aangifte doen als er goede redenen zijn de dreiging als een direct gevaar voor zichzelf of derden te beschouwen.

Het beroepsgeheim ten opzichte van de werkgever mag pas worden doorbroken bij een direct gevaar voor werknemer, werkgever of collega’s.

Wél mag een bedrijfsarts, die door het agressieve gedrag van werknemer geen oordeel over diens belastbaarheid kan geven, daar in neutrale termen over rapporteren.

Bijvoorbeeld: “Werknemer werkt onvoldoende mee aan mijn onderzoek, waardoor ik geen oordeel over zijn belastbaarheid kan geven. Deze niet-coöperatieve opstelling kan de werknemer worden aangerekend.”

De werknemer zelf kan altijd worden gewaarschuwd dat agressief/intimiderend gedrag, waarbij aangegeven wordt om welk gedrag het gaat, in de toekomst niet geaccepteerd zal worden en dat de begeleiding in dat geval niet zal worden voortgezet.

Als er sprake is van herhaling ondanks waarschuwing of ernstige bedreigingen/geweld kan bericht worden aan de werkgever dat de begeleiding niet zal worden voortgezet. Hierbij wordt geen opgave van redenen gegeven: dat is aan werkgever om bij werknemer uit te zoeken.

Let wel: als gedragingen veroorzaakt worden door een psychische stoornis, wordt meer verwacht van hulpverleners.

Petra van de Goorbergh, directeur, OVAL