Vraag:
Wat kan op een veilige manier over interventies bij medewerkers worden gemeld, zeker als er ook vanuit werkgever participatie in bijvoorbeeld de kosten wordt gevraagd?

Antwoord:
De aard van de interventie mag zonder toestemming niet worden vermeld. Het verdient aanbeveling te formuleren in termen van toename van de belastbaarheid.

Bijvoorbeeld: “Ik heb de werknemer een advies gegeven om deel te nemen aan een training die zijn belastbaarheid vergroot. Met de werknemer heb ik besproken dat een dergelijk traject mogelijk niet door de zorgverzekering wordt vergoed. In dat geval kan het in het kader van bekorten van verzuim verstandig zijn van werkgeverszijde (een deel van) de kosten van het trainingstraject te vergoeden.”

Petra van de Goorbergh, directeur OVAL