Eén werkdag in de week de vrijheid krijgen om totaal iets anders te doen dan je reguliere werkzaamheden?

Dat ziet meer dan de helft van de Nederlandse werknemers wel zitten. Zij willen graag van hun baas tijd krijgen die naar eigen inzicht besteed kan worden. Het doel is om nieuwe ideeën en initiatieven de organisatie in te laten vloeien.

Persoonlijke ontwikkeling

37 procent van werkend Nederland zou die tijd graag besteden aan persoonlijke ontwikkeling, zoals het volgen van een opleiding. 15 procent wil op zoek gaan naar manieren om de organisatie te verbeteren.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: innovativiteit’ door Protime, specialist in workforce management oplossingen.

Innovatiedag

Sommige organisaties namen de proef al op de som. Een deel van de respondenten (14 procent) geeft namelijk aan dat zij al een dag in de week de tijd krijgen om naar eigen inzicht te besteden. 10 procent besteedt dit aan persoonlijke ontwikkeling. De overige vier procent gebruikt dit om verbeteringen aan te brengen in de organisatie.

Werknemers in leidinggevende functies kiezen er vaker voor om verbeteringen in hun organisatie aan te brengen dan uitvoerende werknemers, respectievelijk 25 ten opzichte van 13 procent.

Te druk

Er zijn ook mensen die niet zitten te wachten op een vrij te besteden dag. 34 procent van de respondenten voelt de behoefte niet. Bijna twee op de tien heeft nu al te veel werk liggen en wil daarom geen dag inleveren. 16 procent weet simpelweg niet wat ze met die tijd zou moeten doen.

Innovatie móet de ruimte krijgen

Volgens Protime Nederland is innovatie hard nodig, maar het gaat niet vanzelf. Diverse bedrijven experimenteren dan ook met manieren om het innovatievermogen te vergroten.

Door medewerkers te stimuleren om uit hun routine te komen, zorg je ervoor dat nieuwe ideeën ontstaan. Het is van groot belang dat zij leren na te denken buiten de kaders van hun eigen functie. HR kan een handje helpen door beleid te formuleren over hoe innovatie een plek krijgt in de organisatie. Bijvoorbeeld door medewerkers te helpen en te stimuleren om zelf te innoveren.

Volgens Jeroen van der Weide, partner in DesignThinkers Academy en eigenaar van Tasman Innoveert, is niets dodelijker voor innovatie dan machtsspelletjes, bureaucratie en conservatisme. Wil je als organisatie overleven in deze turbulente tijd, dan moet innovatie volgens Van der Weide de ruimte krijgen.

Van der Weide: “We leven in een maatschappij die continu in beweging is en deze turbulentie neemt alleen maar toe. Verandering is een vanzelfsprekend onderdeel van ons bestaan geworden. Door creativiteit te stimuleren, wordt een organisaties succesvoller in het doorvoeren van innovaties die onontbeerlijk zijn voor de continuïteit van de organisatie. Creativiteit is stap één bij innovatie. En innoveren is eigenlijk niets anders dan het succesvol implementeren van die nieuwe, geschikte ideeën.”

Lummelen

Voor het ontplooien van creativiteit heb je volgens Jeroen van der Weide zeker tijd nodig. Met voldoende tijd ben je er echter nog niet. De gestelde innovatie-opdracht waaraan gewerkt wordt dient uitdagend te zijn en passen binnen de innovatiestrategie. En die vrij te besteden tijd wordt pas effectief voor innovatie wanneer er al veel moeite en tijd in de opdracht is gestoken. Ga je vervolgens zogenaamd lummelen, dan kan deze incubatietijd zeker tot nieuwe creatieve inzichten leiden. Het komt helaas niet vanzelf aanwaaien.