Vraag:
Ben ik als werkgever verplicht een PAGO aan te bieden?

Antwoord:
Ja, u bent verplicht een PAGO aan uw medewerkers aan te bieden. Maar allereerst zal ik u uitleggen wat een PAGO is.

De afkorting PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Arbowet, artikel 18 zegt hierover: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken“.

U bent dus verplicht om werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers met zich meebrengt, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Deelname is echter vrijwillig.

De inhoud van het onderzoek moet zijn afgestemd op de gevaren en de risico’s die het werk kan hebben voor de gezondheid van de medewerkers. Bijvoorbeeld, het arbeidsrisico van een kantoormedewerker met dagelijks beeldschermwerk is een verslechtering van zijn/haar ogen. Het PAGO dat aan deze medewerker wordt aangeboden, zal daarom bestaan uit een oogonderzoek.

Een ander voorbeeld: een medewerker die dagelijks blootstaat aan harde geluiden (boven de 80 db), zult u een gehooronderzoek moeten aanbieden.

Een PAGO is dus functiegebonden en moet u verplicht aanbieden als sprake is van een restrisico (te halen uit de RI&E) en als instrument om vroegtijdige gezondheidsschade op te sporen en vervolgens om erger te voorkomen.

Tot slot, de begrippen PAGO en PMO (Preventief Medisch Onderzoek) worden veel door elkaar heen gebruikt. Het verschil is echter dat een PMO niet wettelijk verplicht is. Het PMO is via een leidraad door de bedrijfsartsen geïntroduceerd en wordt ook wel gezien als een meer algemeen gezondheidskundig onderzoek, b.v. een health check waar ook bloeddruk, cholesterol, gewicht e.d. worden gemeten. U kunt er natuurlijk voor kiezen om de (verplichte) PAGO uit te breiden of aan te vullen met “PMO-achtige” onderzoeken.

Birgitte van de Water, Arbeids- en Organisatiedeskundige en staffunctionaris Arbo, Verzuim, Re-integratie bij Carante Groep.