Ben ik verplicht om onze RI&E te laten toetsen?

0
3520

Vraag:
Zijn wij als werkgever verplicht de Risico Inventarisatie en – Evaluatie te laten toetsen door een kerndeskundige?

Antwoord:
Als een organisatie een RI&E heeft opgesteld, dan is zij wettelijk verplicht deze RI&E (inclusief het Plan van Aanpak) te laten toetsen door een gecertificeerd kerndeskundige. Dit kan een bedrijfsarts zijn, een hogere veiligheidskundige, een arbeidshygiënist of een arbeids- en organisatiedeskundige.

Deze deskundige kijkt of alle risico’s die in uw organisatie voor kunnen komen ook in de RI&E onderzocht zijn (volledigheid), of de situatie in uw organisatie goed is weergegeven en de laatste normen en richtlijnen en hulpmiddelen b.v. uit de Arbocatalogus voor uw branche zijn toegepast.

De toetsing is een inhoudelijk, deskundig advies.

Vanaf 1 april 2011 geldt voor bedrijven met 25 medewerkers of minder en die gebruik hebben gemaakt van een erkend branche RI&E instrument, dat zij hun RI&E niet meer hoeven te laten toetsen.

Op de site www.rie.nl kan men zien welke branche RI&E instrumenten erkend zijn. Deze bevatten een groen vinkje. Als de RI&E met dit erkende instrument is uitgevoerd is en het bedrijf heeft 25 of minder werknemers, dan hoeft een kerndeskundige de RI&E niet te toetsen.

Birgitte van de Water, Arbeids- en Organisatiedeskundige en staffunctionaris Arbo bij Carante Groep

© BG magazine