Bij de Beste Werkgevers van Nederland 2015 werken medewerkers met een sterker teamgevoel dan bij organisaties die de lijst van Beste Werkgevers niet halen.

Dit blijkt onder meer uit de resultaten van het Best Workplaces onderzoek 2015, die Great Place to Work deze week heeft gepubliceerd.

Relatie medewerker en management onder druk

Ondanks de toenemende verbondenheid van medewerkers onderling, blijkt uit de resultaten dat de relatie tussen management en medewerker op cruciale momenten steeds meer onder druk komt te staan.

Uit de resultaten blijkt ook, in tegenstelling tot de trend van vorig jaar, dat mensen weer om zich heen gaan kijken. Slechts twee derde van de respondenten vindt dat promoties gaan naar diegenen die het verdienen, een daling van -3 ten opzichte van 2014, dit maakt het de sterkst gedaalde stelling.

Medewerkers voelen dat voortrekgedrag nog steeds aanwezig is: een derde van de respondenten zegt dat managers doen aan voortrekgedrag. De positieve perceptie op het eerlijk delen in de winst is met 2 punten gedaald naar 58 procent.

Oude patronen

Oude patronen die medewerkers niet pikken kunnen weer naar boven komen nu de economie weer aantrekt.

In tijden dat het minder gaat, spelen zaken als promotie of het verdelen van winst veel minder omdat het er eenvoudigweg niet of veel minder is.

Interessant is om te zien – nu het management weer meer kleur moet bekennen op deze beleidsterreinen – hoe de medewerkers dit gaan waarderen.

Medewerkerbetrokkenheid

Het grootste verschil tussen de top 5 Best Workplaces ten opzichte van alle Best Workplaces is zichtbaar bij de stelling met betrekking tot het betrekken van medewerkers bij managementbeslissingen over werk en werkomgeving.

Met een stijging van 7 punten ten opzichte 2014 scoort de top 5 hierop nu 90 procent. De Best Workplaces scoren hierop gezamenlijk slechts 67 procent.

Het contrast met organisaties die de lijst van Best Workplaces niet hebben behaald is nog groter. Zij scoren hierop 47 procent.

Bijdrage aan de maatschappij

De sterkste stijging ten opzichte van 2014 is te zien bij de mate van trots die medewerkers ervaren bij de bijdrage van hun organisatie aan de maatschappij. Dit is gestegen van 78 naar 81 procent.

Organisaties die de lijst niet halen zijn hier niet op vooruitgegaan en blijven steken op 65 procent.

Kameraadschap

De score op kameraadschap tussen medewerkers onderling van de Best Workplaces is gestegen naar 86 procent, de hoogste score sinds vijf jaar.

Van deze groep vindt 79 procent dat er een familie- of teamgevoel bestaat, ten opzichte van 77 procent in 2014. Bij organisaties die de lijst van Best Workplaces niet hebben behaald ervaart slechts 56 procent van de medewerkers dit.

Verantwoordelijkheid

90 procent van de respondenten vindt dat mensen veel verantwoordelijkheid hebben, ten opzichte van 87 procent in 2014.

Daarnaast vindt 85 procent van de medewerkers dat zij op hun collega´s kunnen rekenen. Deze scores zijn de hoogste sinds 2011.

Het stijgende verantwoordelijkheidsgevoel, van het individu, het team én de organisatie, ziet GPTW als een gevolg van de doorontwikkeling van de managementstijl van controle naar vertrouwen.

De mate van trots richt zich niet meer enkel op het eigen werk, maar breidt zich uit naar een gezamenlijke inspanning als team waar mensen worden vrijgelaten om hun eigen werk in te richten.