Het invoeren van een bonus- malusregeling bij ziekte is geen instrument voor de korte termijn.