BG_bird2100% onafhankelijk
Re-integratieHoe zet ik mijn medewerkers op het tweede spoor?

Hoe zet ik mijn medewerkers op het tweede spoor?

Het is essentieel dat u als werkgever betrokken bent bij het Tweede Spoortraject en dat u, samen met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige, op één lijn zit

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Als werkgever betaalt u maximaal twee jaar het loon van uw arbeidsongeschikte medewerker door, zolang het dienstverband nog doorloopt.

Na twee jaar kan er een WIA-uitkering worden aangevraagd of stemt u als werkgever in met vrijwillige langere loondoorbetaling.

Wat is een tweede spoortraject en welke rol heb ik als werkgever hier zelf in?

Als uw arbeidsongeschikte medewerker niet weer kan terugkeren in zijn huidige functie of een andere functie binnen uw organisatie (Eerste Spoor), zullen er stappen gezet moeten worden om een Tweede Spoortraject op te starten.

De arbeidsdeskundige bepaalt wat de functiemogelijkheden zijn van uw arbeidsongeschikte medewerker en zal aangeven wanneer u als werkgever met het Tweede Spoortraject kunt starten.

Dit betekent dat uw medewerker zich nu gaat richten op de externe arbeidsmarkt. Het is essentieel dat u als werkgever betrokken bent bij het Tweede Spoortraject en dat u, samen met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige op één lijn zit.

Zodra bekend is dat een andere passende functie binnen de organisatie niet voorhanden is, is het belangrijk dat er niet te lang wordt gewacht met het initiëren van een Tweede Spoortraject. Voor de begeleiding van een Tweede Spoortraject kan de werkgever een beroep doen op een bureau dat hierin gespecialiseerd is .

Loonsanctie

Volgens de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter is er bij de UWV-beoordeling sprake van een bevredigend resultaat met betrekking tot de geleverde re-integratie inspanningen, wanneer er een (gedeeltelijke)werkhervatting tot stand is gekomen die aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van uw medewerker.

Deze werkhervatting moet een structureel karakter hebben. Dit betekent dat uw medewerker ook na afloop van de verplichte loonbetalingsperiode in deze arbeid kan blijven werken.

Echter, als het UWV oordeelt dat er geen bevredigend resultaat en onvoldoende re-integratie inspanningen zijn geweest, zonder een solide onderbouwing, dan wordt de WIAaanvraag van uw medewerker opgeschort. De werkgever moet dan het loon van de medewerker blijven doorbetalen. Dit is de zogenaamde loonsanctie.

Het doel van de opgelegde loonsanctie is dat de werkgever alsnog de benodigde re-integratieinspanningen levert. Re-integratie-inspanningen zijn alle inspanningen die werkgever en medewerker samen ondernemen om een zo spoedig mogelijke werkhervatting van uw arbeidsongeschikte medewerker te realiseren.

Loonsancties kunnen worden bekort door meteen na ontvangst van de loonsanctiebeslissing alsnog te starten met het leveren van de juiste re-integratie inspanningen. De duur van een loonsanctie is maximaal 52 weken.

Wat kunt u doen als werkgever?

  • Betrokken zijn bij het Tweede Spoortraject en samen met de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts op één lijn zitten.
  • Niet te lang wachten met het inzetten van een Tweede Spoortraject. Zodra uit het advies van de arbeidsdeskundige blijkt dat uw medewerker niet kan terugkeren naar zijn eigen functie, noch bij eigen werkgever in een andere functie kan worden geplaatst (Eerste Spoor), het Tweede Spoor opstarten.
  • Als werkgever is het belangrijk dat u een actieve en sturende houding heeft met betrekking tot de re-integratie van uw medewerker. Niet de verantwoordelijkheid betreffende de re-integratie bij de bedrijfsarts neerleggen, maar zelf ook scherp blijven en bij onduidelijkheden opheldering vragen bij de betreffende partij.
  • Kritisch blijven met betrekking tot de adviezen van uw arbodienst. Zijn er wijzigingen betreffende de afgesproken koers, veranderingen in het verzuim, ontvangt u een terugkoppeling na het spreekuurbezoek van uw medewerker, etc.
  • Een hogere leeftijd van uw medewerker is nooit een grond om niet een Tweede Spoortraject in te zetten.
  • Let bij de keuze van een bureau dat gespecialiseerd is in de begeleiding van Tweede Spoortrajecten o.a. op de doorlooptijd van uw opdracht en intakegesprek met uw medewerker, prijs en transparantie (indien het traject eindigt in een vervroegde WIA aanvraag en toekenning, is het dan mogelijk om alleen voor de gemaakte uren te betalen?), kwaliteit, vast aanspreekpunt en schriftelijke/mondelinge terugkoppelingsmomenten.

Tip!

Vraag uw verzuimverzekeraar (of WIA-verzekeraar) naar de mogelijkheden om mee te betalen aan het Tweede Spoortraject.

Deel dit artikel

Hillie Haarsmahttp://www.mirrorhrm.nl

Hillie Haarsma, Mirror HRM

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?