Het aantal verzuimmeldingen is als gevolg van het coronavirus in maart 2020 gestegen met ruim 30 procent, binnen het mkb ligt dit percentage zelfs op 60 procent.

Dit baseren ArboNed en HumanCapitalCare op een analyse van het verzuim.

De afgelopen weken constateerden zij enorme fluctuaties in de verzuimcijfers. Een piek werd waargenomen in de week van 16 tot en met 22 maart; er waren 80 procent meer verzuimmeldingen dan gebruikelijk.

Een verbijzondering van de cijfers volgens de arbodienst van Zorg van de Zaak Netwerk laat zien dat met name de sectoren industrie & vervoer (46,1 procent), zorg (29,6 procent) en retail & zakelijk (29,3 procent) getroffen door een hoog ziekteverzuim.

Uit analyse van ArboNed blijkt dat ruim 50 procent van de werknemers aangeeft dat het verzuim in verband staat met het coronavirus of daaraan gerelateerde klachten.

In enkele sectoren, zoals de horeca, leidden de maatregelen tot acute bedrijfssluiting. In alle hectiek zijn ook werknemers ziekgemeld die in normale omstandigheden waren blijven werken.

Historisch hoog verzuim

Dit verzuim is historisch hoog. Omdat kort verzuim niet altijd direct gemeld wordt, is dit waarschijnlijk zelfs nog een conservatieve schatting.

De dagpiek deed zich voor in de periode tussen het verbieden van bijeenkomsten met meer dan honderd personen en de eerste dag dat scholen, kinderdagverblijven en horeca moesten sluiten, en lag zo’n 2,5 keer hoger dan normaal. In Brabant was dit zelfs drie keer zoveel dan gebruikelijk. Na deze piek nam het aantal nieuwe verzuimmeldingen ook weer af.

Stijging hersteldmeldingen

Aanvankelijk gaf meer dan 40 procent van deze werknemers aan met de betreffende klachten in principe gewoon te kunnen werken.

Het gaat hier doorgaans om verkoudheidsklachten, waarbij nu de richtlijn is om preventief thuis te blijven. Dit schepte, zeker in het begin, de nodige verwarring over wanneer wel of niet ziek melden. Namelijk, als een werknemer geen klachten heeft die hem belemmeren zijn werk uit te voeren, verkoudheid bijvoorbeeld, moet hij ook niet worden ziek gemeld. Ook niet als hij preventief thuis moet blijven, maar zijn werk het niet toelaat dit werk thuis uit te voeren.

Juist voor díe situatie biedt de overheid de werkgever de mogelijkheid een beroep te doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Zo kan de arbodienst borgen dat alle hard nodige capaciteit van hun professionals ook werkelijk wordt ingezet voor die mensen die dit ook echt nodig hebben.

Toen ArboNed dit uitlegde aan werkgevers en werknemers werd vervolgens een enorme stijging waargenomen in het aantal hersteldmeldingen. Opvallend daarbij was dat de respondenten, die hadden aangegeven dat zij zich normaal gesproken niet ziek zouden hebben gemeld, zich significant sneller hersteld meldden.

Handige informatie en tools

Het blijkt ook dat werkgevers en werknemers behoefte hebben aan hulp en concreet advies hoe om te gaan met deze crisis in relatie tot werk.

Het down te loaden advies ‘Werkgever- en werknemeradvies Corona en werk’, dat ArboNed doorlopend actueel houdt, is er voor alle werkgevers in Nederland en is een aanvulling op de informatie en richtlijnen van het RIVM, maar dan specifiek toegespitst op de werksituatie.

Zo is er bijvoorbeeld een stappenplan om de bedrijfscontinuïteit in deze roerige tijden te borgen, maar ook een rouwprotocol.

Zorg van de Zaak heeft eveneens voor alle werkgevers – dus ook niet-klanten – een informatiepagina geopend met daarop tools en advies.

Daarnaast moet er beleid komen hoe je voormalig coronapatiënten of diens huisgenoten re-integreert. Voor dit soort vragen heeft Zorg van de Zaak een Corona Desk geopend, ook voor alle werkgevers.

Psychische overbelasting voorkomen

Ondertussen werkt een groot deel van werkend Nederland thuis, vaak voor het eerst en naast de zorg voor de kinderen.

Het massaal thuiswerken stelt werkgevers voor nieuwe uitdagingen en heeft mogelijk ook invloed op het (psychisch) verzuim de komende maanden. Het vraagt de nodige flexibiliteit van het bedrijf en de werknemers.

Preventie heeft de aankomende periode de hoogste prioriteit van werkend Nederland. Zo zijn er ergonomische uitdagingen, met vooral veel nek- en schouderklachten, hiervoor biedt de (online) thuiswerkplek-check van ArboNed uitkomst.

Maar ook psychisch is er een zorgelijk effect te zien. Werknemers kunnen moeilijker psychologisch afstand nemen van werk waardoor privé de functie van rust en herstel verliest.

Daarnaast maken werknemers extra uren. De impact van corona op de economie en onzekerheid over de eigen positie spelen hierin mee. Het is belangrijker dan ooit om als leidinggevende een vinger aan de pols te houden bij je werknemers en duidelijke kaders te stellen. Waar nodig met hulp van experts.

Volgens Zorg van de Zaak moet, afgezien van het correct omgaan met de verzuimregistratie, elke inspanning erop zijn gericht om psychische overbelasting te voorkomen. De komende weken verwacht men een uitputtingsslag door de impact van deze pandemie op de sociale structuur.

Hun advies: maak goede afspraken met je medewerkers over het behouden van een zo’n goed mogelijke werk/privé-balans. En zorg voor laagdrempelige opvang van medewerkers die wat extra hulp en steun nodig hebben in deze hectische periode.

Handige informatie en tools