Het aantal rokers en het aantal overmatige drinkers is sinds 2014 gedaald.

Het aantal te zware mensen bleef ongeveer gelijk: de helft van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht en 15 procent heeft obesitas.

In 2018 gaf 22,4 procent van de volwassenen aan wel eens te roken. Volgens de door hen zelf opgegeven alcoholconsumptie was 8,2 procent een overmatige drinker. Daarnaast had 50,2 procent overgewicht.

Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

Nationaal Preventieakkoord

De aandelen rokers, overmatige en zware drinkers, en mensen met overgewicht en obesitas liggen in 2018 nog ver boven de in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 gestelde doelen.

Met dit akkoord wil de Rijksoverheid, samen met meer dan 70 organisaties in Nederland het roken, overmatig en zwaar drinken onder volwassenen terugdringen naar  in 2040, en het percentage met overgewicht naar 38 procent.

Ruim 1 op 5 volwassenen rookt

In 2018 gaf 22,4 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan te roken, van wie 71,6 procent dagelijks.

Van de volwassenen gaf 44,2 procent aan nooit gerookt te hebben en 33,4 procent zei vroeger wel gerookt te hebben. Het aandeel volwassen rokers is de afgelopen jaren gedaald.

Bijna 1 op de 10 volwassenen is zware drinker

In 2018 was 9 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een zware drinker en 8,2 procent een overmatige drinker.

Van de volwassenen gaf 80,4 procent in 2018 aan wel eens alcoholhoudende drank gedronken te hebben gedurende de voorafgaande twaalf maanden, terwijl 8,5 procent aangaf nog nooit alcohol gedronken te hebben.

Het aandeel overmatige drinkers is gedaald van 9,9 procent in 2014 naar 8,2 procent in 2018. Het aandeel zware drinkers bleef in deze periode nagenoeg gelijk. Voor alcoholgebruik onder 18-plussers is de doelstelling in het Preventieakkoord een daling van overmatig en zwaar drinken naar 5 procent in 2040.

Overmatige drinker: percentage van de bevolking van 18 jaar of ouder dat minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinkt (mannen) of minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op één dag drinkt (vrouwen).

Zware drinker: percentage van de bevolking van 18 jaar of ouder dat meer dan 21 glazen per week (mannen) of meer dan 14 glazen per week (vrouwen) drinkt.

Ruim de helft volwassenen heeft overgewicht

In 2018 had de helft van de volwassenen van 18 jaar of ouder overgewicht, 15 procent had obesitas.

Het percentage met overgewicht was in 2014 ongeveer gelijk, het percentage volwassenen met obesitas was iets hoger dan in 2014.

Het Nationaal Preventieakkoord heeft als doel dat nog maximaal 38 procent van de volwassen Nederlanders in 2040 te zwaar is en hooguit 7,1 procent obesitas heeft.

Van de 4- tot 18-jarigen had 11,7 procent in 2018 overgewicht en 2,7 procent van deze leeftijdsgroep had obesitas. Dit is niet veranderd ten opzichte van 2014.

De Rijksoverheid wil een daling van het aandeel jeugdigen met overgewicht naar 9,1 procent, en met obesitas naar 2,3 procent in 2040.

Overgewicht: Percentage personen met een BMI van 25 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 25 kg/m2 voor volwassenen.

Obesitas: Percentage personen met een BMI van 30 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 30 kg/m2 voor volwassenen.

>>> Bereken je Body Mass Index met de BMI calculator