BG_bird2100% onafhankelijk
VerzuimDe 10 meest gestelde vragen over de Modernisering Ziektewet

De 10 meest gestelde vragen over de Modernisering Ziektewet

Eigenrisicodragerschap is nu aantrekkelijker dan ooit

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

De invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters kan voor werkgevers met relatief veel tijdelijke krachten per 2014 grote gevolgen hebben, zowel positieve als negatieve. Eigenrisicodragerschap is nu aantrekkelijker dan ooit.

Werkgevers met meer dan tien werknemers worden vanaf 2014 rechtstreeks geheel of gedeeltelijk financieel verantwoordelijk voor de instroom van zieke (ex-) werknemers in de Ziektewet én vanuit de Ziektewet in de WGA (WGA flex genoemd).

Voor sommige werkgevers pakt deze maatregel voordelig uit, maar velen gaan een veelvoud van hun eigen schadelast betalen via de gedifferentieerde premie Ziektewet en WGA flex.

Hoewel deze gewijzigde premieheffing extra kosten met zich mee kan brengen, biedt de gewijzigde regelgeving ook kansen. Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet wordt hiermee namelijk zeer interessant, want een werkgever kan dan veel meer invloed uitoefenen op de re-integratie van de zieke (ex-)werknemer.

Behalve gunstig voor de (ex-)werknemer, leidt het voor de werkgever tot lagere kosten voor de Ziektewet. Ook kan hij hiermee de instroom in de WGA beperken en dat leidt weer tot verdere kostenbesparingen.

De 10 meest gestelde vragen over de Modernisering Ziektewet:

Hoe ziet de premieheffing er uit vanaf 1 januari 2014?

Op dit moment betalen werkgevers in Nederland een sectorpremie, waarin het Ziektewet-risico zit verdisconteerd. Vanaf 1 januari 2014 komt er een gedifferentieerde premie Ziektewet voor grote werkgevers (loonsom van meer dan € 3.070.000).

De hoogte hiervan is afhankelijk van de instroom in de Ziektewet van werknemers die in 2012 ziek uit dienst zijn gegaan.Middelgrote werkgevers (loonsom tussen € 307.000 en € 3.070.000) krijgen een combinatie tussen een individuele gedifferentieerde premie en een sectorpremie.

Hoe dichter een werkgever bij de grens van € 3.070.000 zit, hoe meer individueel gedifferentieerd de premie wordt.Kleine werkgevers (loonsom kleiner dan € 307.000) houden de sectorpremie. Een eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt de gedifferentieerde premie niet, maar draagt zelf de uitkeringslasten.

Daarnaast neemt de eigenrisicodrager de re-integratieverplichtingen voor deze (ex-)werknemers over van UWV.Ook voor de instroom vanuit de Ziektewet in de WGA (de zogenaamde WGA flex), komt er vanaf 2014 een gedifferentieerde premie volgens dezelfde methodiek als voor de Ziektewet.

De uitkeringslasten van (ex-)werknemers die in 2012 vanuit de Ziektewet in de WGA terecht zijn gekomen, worden hierin doorbelast. Dit kunnen mensen zijn die in 2010 al ziek bij u uit dienst zijn gegaan.

Hoe weet ik welke uitkeringslasten aan mij worden toegerekend?

Werkgevers in Nederland hebben vóór 1 september 2013 een brief ontvangen van UWV met daarin een overzicht van de BSN-nummers die voor de Ziektewet worden toegerekend.

Vervolgens konden de onderliggende beschikkingen worden opgevraagd waartegen ook bezwaar openstond.

Heeft u geen brief ontvangen, dan heeft u volgens UWV ook geen risico op dit moment en zult u in 2014 de minimumpremie gaan betalen.Ook ten aanzien van het risico van WGA flex worden werkgevers door het UWV geïnformeerd middels een brief.

Welke premie betaal ik als ik geen risico heb?

Als er in 2012 geen mensen ziek uit dienst zijn gegaan, betaalt u in 2014 als grote werkgever de minimumpremie. Hoewel de parameters spreken van een minimumpremie van 0,07 procent, bedraagt deze in de praktijk 0,14 procent van uw premieloonsom.

Welke verplichtingen heb ik als eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

In tegenstelling tot bij het eigenrisicodragerschap voor de WGA, is een garantieverklaring niet verplicht. Er hoeft dus geen verzekering te worden gesloten voor het Ziektewet eigenrisicodragerschap.

Wel is het verplicht om bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap een aanvullende arbo-overeenkomst te overleggen.

Een ander voordeel is dat er geen inloop geldt. Dit wil zeggen dat als een werkgever kiest voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet per 1 juli 2014, u eigenrisicodrager wordt voor de personen met een eerste ziektedag na 1 juli 2014. De lopende ziektegevallen blijven dus achter bij UWV.

Als eigenrisicodrager neemt u veel taken over van UWV. U wordt verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke (ex-)werknemers waar UWV dit doet als je publiek bent verzekerd.

Daarnaast stelt u recht, hoogte en duur van de Ziektewet-uitkering vast en verzorgt u de uitkeringsadministratie. De eigenrisicodrager betaalt de uitkering dus uit. Het UWV blijft wel de beschikkingen afgeven en voert de eventuele bezwaarprocedure.

Een werknemer met een vast contract gaat ziek uit dienst (bijvoorbeeld via het sociaal plan of vaststellingsovereenkomst). Deze persoon heeft recht op een ZW-uitkering. Zal deze uitkering ook worden toegerekend?

Ja, vanaf de derde dag van ongeschiktheid tot werken. De nieuwe wetgeving geldt dus voor alle werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens de wachttijd van 104 weken.

Hoe zit het ook alweer met de nawerking?

Als een medewerker gezond uit dienst gaat, maar hij meldt zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek bij UWV, dan zal de Ziektewet-uitkering ook worden toegerekend aan de laatste werkgever.

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan zal deze persoon zich bij u moeten melden voor een uitkering.

De nawerking geldt niet als iemand gezond uit dienst gaat en een WW-uitkering ontvangt. In dat geval wordt de WW-uitkering maximaal dertien weken doorbetaald. Als de ex-werknemer na die dertien weken nog steeds ziek is, ontvangt hij een ZW-uitkering. Deze wordt echter niet aan de laatste werkgever doorbelast.

Het geldt evenmin als iemand gezond uit dienst gaat, bij een andere werkgever gaat werken en zich dan binnen 28 dagen ziek meldt. In dat geval wordt de uitkering toegerekend aan de nieuwe werkgever.

Vraagt de zieke ex-werknemer de uitkering bij de eigenrisicodrager aan? Of altijd bij UWV?

De zieke ex-werknemer vraagt de Ziektewet-uitkering bij de eigenrisicodrager aan. Als de aanvraag bij UWV wordt gedaan, dan zal deze worden doorgestuurd aan de eigenrisicodrager.

Moet de eigenrisicodrager Ziektewet ook een 42e weekmelding bij UWV indienen?

Ja, iedere werkgever moet de 42e weekmelding blijven doen. Als de werknemer ziek uit dienst gaat binnen de periode van 42 weken, dan moet de melding binnen twee dagen na uitdiensttreding worden gedaan.

De eigenrisicodrager moet alle ziek- en herstelmeldingen doen bij het UWV, conform de reguliere termijnen die ook gelden als een werkgever geen eigenrisicodrager is.

Zijn er nog wijzigingen voor de uitkeringsgerechtigde voor de Ziektewet?

Met ingang van 1 januari 2013 geldt gedurende het eerste ziektejaar het criterium “zijn arbeid”. Na het eerste ziektejaar wordt dit aangepast naar “algemeen geaccepteerde arbeid”.

Ook gaat na 52 weken ziekte de ondergrens van 35 procent gelden voor de Ziektewet. Slaagt iemand erin om tenminste 65 procent van zijn maatmaninkomen te verdienen, dan is hij niet langer ziek voor de Ziektewet en stopt de uitkering. Het UWV gaat deze toetsing uitvoeren, ook als de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet.

De eigenrisicodrager stelt recht, hoogte en duur van de uitkering vast. Geeft UWV de beschikking af waarin de vastgestelde uitkering is weergegeven?

In principe is er geen beschikking nodig voor het toekennen van een uitkering, alleen als de uitkeringsgerechtigde hierom vraagt. Vraagt de uitkeringsgerechtigde hierom bij de eigenrisicodrager, dan zal deze de beschikking moeten voorbereiden en UWV moeten verzoeken een beschikking af te geven.

 

Deel dit artikel

Bart Molhttps://www.aon.com/netherlands

Bart Mol is consultant Corporate Wellness bij Aon Hewitt

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?