BG_bird2100% onafhankelijk
Duurzame InzetbaarheidDe meest gestelde vragen over de RI&E

De meest gestelde vragen over de RI&E

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

De risico-inventarisatie & -evaluatie  – de RI&E – bestaat al sinds 1 januari 1994. Het is een instrument voor werkgevers en werknemers dat veilig en gezond werk moet bevorderen. Zo staat het beschreven in de Arbowet.

In de RI&E worden de arbeidsrisico’s beoordeeld, gewogen en uiteindelijk met een prioriteit benoemd in een Plan van Aanpak (PvA). In het PvA staat welke maatregelen de werkgever dient te nemen om de risico’s te verminderen en daarmee de kans op ongevallen te verlagen.

Ben ik RI&E plichtig?

De RI&E is volgens de Arbowet verplicht voor alle werkgevers die personeel in dienst hebben waaronder ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, inhuurkrachten, etc. Maar er zijn uitzonderingen:

  • als u een ZZP’er bent, dus zonder personeel;
  • als u alléén vrijwilligers in dienst hebt, bent u alleen verplicht een RI&E uit te voeren wanneer er in uw organisatie gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia;
  • als u voor minder dan veertig uur per week personeel in dienst hebt kunt u voor het uitvoeren van uw R&IE gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een verkorte versie van de RI&E;

Is een RIE-toetsing verplicht?

Ja, naast het uitvoeren van de RIE, is een toetsing nodig, maar ook hier zijn er uitzonderingen. Als u 25 of minder medewerkers in dienst hebt en uw organisatie maakt gebruik van een erkend branche-instrument, dan hoeft het niet. De wetgever kijkt overigens niet naar aantal FTE’s maar naar aantal arbeidsovereenkomsten. Stagiaires tellen ook mee.

Als de medewerkers samen minder dan veertig uur werken kan er gebruik gemaakt worden van een gezondheidschecklist als vervanger voor de RIE, deze hoeft u niet te toetsen.

De toetsing dient u te laten doen door gecertificeerde arbodiensten en of een gecertificeerde kerndeskundige volgens de Arbowet, bijvoorbeeld een veiligheidskundige, bedrijfsarts en of A&O’er) en of arbeidshygienist.

Wat levert een RI&E mij op?

Een RI&E geeft u inzicht in de aanwezige veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s voor uw werknemers en derden.

In het rapport van met name het Plan van Aanpak wordt benoemd hoe u de arbeidsomstandigheden gericht kunt verbeteren. Hiermee is tevens bekend welke risico’s wel en niet van toepassing zijn in het bedrijf.

Dit rapport is verder nodig voor uitzendbureau’s omdat het uitzendbureau verantwoordelijk is voor het informeren over de risico’s aan hun (uit te zenden) personeel. Naast de verplichtingen zorgt de opvolging ervoor dat de kans op ongevallen afneemt.

Een RI&E kan gelden voor een bestaande of een nieuwe situatie. Alle arborisico’s worden door de RI&E in beeld gebracht. De RI&E is verder een hoofdbestanddeel van de fase ‘Plan’ uit de Plan-Do-Check-Act-cyclus en dus een essentieel onderdeel van elk arbomanagementsysteem.

Wat is de rol van de OR bij de RI&E?

Heeft uw organisatie meer dan vijftig medewerkers in dienst, dan is een OR (ondernemingsraad) verplicht. De OR heeft instemmingsrecht over de RIE. Dit betekent dat tijdens de RI&E de OR betrokken wordt met bijvoorbeeld een interview of rondgang. De OR dient in te stemmen met het concept RIE-rapport voordat het definitief is.

Wanneer dien ik een RI&E te actualiseren?

Actualisatie van de RIE is wettelijk nodig indien er een verandering is op het gebied van:

  • de organisatie (medewerkers gaan nieuwe werkzaamheden verrichten)
  • nieuw- of verbouw
  • gebruik van nieuwe machines
  • een zwaar ongeval

Dit betekent dat u de vragen die van toepassing zijn op de RIE vragen opnieuw moet inventariseren en evalueren. Gelukkig hoeft u niet de gehele RIE opnieuw uit te voeren. Actualisatie kan met de voorwaarde dat de RIE recent is opgesteld en dat de acties in het PvA regelmatig zijn bijgewerkt.

Het actualiseren van de RIE dient u te laten doen door een erkende deskundige.

Wat is de taak van de preventiemedewerker bij de RIE?

Het is de taak van de preventiemedewerker om de RIE mede (te laten) opstellen en uitvoeren. Dit betekent dat hij/zij de (externe) arbodeskundige begeleidt.

Verder moet de preventiemedewerker samenwerken met de ondernemingsraad (en/of personeelsvertegenwoordiging) en advies geven over de te nemen maatregelen voor goede arbeidsomstandigheden. De preventiemedewerker zorgt ervoor dat de maatregelen worden uitgevoerd.

Elke organisatie dient tenminste één interne preventiemedewerker aan te wijzen. In de RIE dient te worden aangegeven hoe medewerkers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker.

Bron: rie.nl / HR Navigator

Deel dit artikel

Meer van deze auteur?

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?