BG_bird2100% onafhankelijk
VerzuimDe nieuwe vakantiewetgeving: feiten en gevolgen

De nieuwe vakantiewetgeving: feiten en gevolgen

De regels rondom het opbouwen en verjaren van vakantiedagen tijdens ziekte op een rij

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

De regels rondom het opbouwen en verjaren van vakantiedagen tijdens ziekte zijn per 1 januari 2012 gewijzigd in het Burgerlijk Wetboek.

Aanleiding hiertoe waren de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Tot 1 januari 2012 was de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte beperkt tot het laatste half jaar van de ziekte. Dit wil zeggen dat iemand die 2 jaar ziek was, over de laatste 6 maanden van zijn ziekte verlof opbouwt.

Vanaf 1 januari 2012 wordt de beperkte opbouw van vakantierechten voor zieke werknemers geschrapt (artikel 7:635, lid 4 BW) en geldt voor de wettelijke vakantiedagen dat zieke en niet zieke werknemers evenveel vakantiedagen opbouwen (20 bij full time dienstverband).

De verjaringstermijn

Daarnaast schrijft de gewijzigde wetgeving voor dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. De niet opgenomen vakantiedagen komen daarna te vervallen. Tot 1 januari 2012 was de vervaltermijn vijf jaar.

Naast wettelijke vakantiedagen, die in de wet zijn vastgelegd, kan een werknemer ook recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen zoals die zijn afgesproken in de CAO of arbeidsvoorwaarden.

De nieuwe vervaltermijn van zes maanden, geldt niet voor deze bovenwettelijke vakantiedagen, noch voor de reeds opgebouwde (wettelijke) vakantiedagen. Ook voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen geldt de nieuwe vervaltermijn niet.

Van de vervaltermijn kan schriftelijk ten gunste van de werknemer worden afgeweken op individueel of CAO niveau.

Geen terugwerkende kracht

De nieuwe wetgeving is ingegaan op 1 januari 2012. Er geldt geen terugwerkende kracht. Als gevolg hiervan worden er vanaf 2012 drie soorten vakantiedagen geadministreerd:

  1. opgebouwd voor 2012: vervaltermijn van 5 jaar
  2. opgebouwd na 2012: vervaltermijn van 1,5 jaar
  3. bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd vanaf 2012: vervaltermijn 5 jaar

Vakantieopname tijdens ziekte

Het verwerven van de vakantieaanspraak is gekoppeld aan het recht op loon (7:634 BW), wat ook het geval is bij ziekte (7:629 BW).

De verplichting van de werkgever om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn wettelijke vakantierechten op te nemen, geldt onder de nieuwe wetgeving voor alle werknemers, ook voor zieke werknemers. Zieke werknemers zijn (in beginsel) gehouden tot re-integratie.

Als de zieke werknemer tijdelijk vrijgesteld wil worden van zijn verplichting tot re-integratie, kan met de werknemer afgesproken worden dat hij vakantiedagen opneemt, net als de (gezonde) werknemer die tijdelijk wil worden vrijgesteld van zijn arbeidsverplichtingen.

Doordat de zieke werknemer per 1 januari 2012 ook volledig verlof opbouwt gedurende de ziekteperiode, is het logisch dat als de werknemer wordt vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen, hij daarvoor vakantieverlof opneemt.

Om er zeker van te zijn dat de aard van de vakantie het re-integratieproces niet belemmert, verdient het aanbeveling om de verlofaanvraag altijd te overleggen met de bedrijfsarts.

Extra bovenwettelijke vakantiedagen

Een werkgever die onverplicht extra bovenwettelijke vakantiedagen toekent is, uiteraard, wel vrij om te bepalen onder welke voorwaarden hij dat doet. In de vakantieregeling kan dan ook worden bepaald dat tijdens ziekte geen extra bovenwettelijke vakantiedagen worden opgebouwd en/of ziektedagen tijdens vakantie worden aangemerkt als extra bovenwettelijke vakantiedagen.

Uitbetaling van vakantiedagen tijdens ziekte

De vakantiedagen die een medewerker opneemt tijdens ziekte dienen in alle gevallen uitbetaald te worden tegen 100%. Ook als de werknemer, bijvoorbeeld in het tweede ziekte jaar, 70% ziekengeld ontvangt.

Voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer betekent dit dat bij opname van vakantie voor de volledige arbeidsduur vakantie moet worden opgenomen. Er geldt voor deze medewerkers volledige opbouw, dus bij opname is het dan ook logisch dat er voor de volledige arbeidsduur vakantie wordt opgenomen.

Staat de oude vakantieregeling in de CAO?

Mogelijk staat de oude vakantieregeling nog in de CAO. Toch is de nieuwe vakantieregeling van toepassing. Omdat de wet boven de CAO gaat geldt de nieuwe vakantieregeling voor iedereen ongeacht hetgeen in de CAO staat. Tenzij het bovenwettelijke vakantiedagen betreft.

Berekening vakantiegeld bij ziekte

Tijdens ziekte bouwt een werknemer acht procent vakantiebijslag op van zijn loon. Als de werknemer tijdens ziekte slechts zeventig procent van zijn reguliere loon ontvangt, bedraagt de vakantiebijslag acht procent van die zeventig procent. Dit is de minimale verplichting en het staat de werkgever vrij om meer te betalen.

 

Deel dit artikel

Sonja de Winterhttp://www.focusverzuimmanagement.nl/

Sonja de Winter, FOCUS VerzuimManagement is specialist op het gebied van WGA- en ZW-eigenrisicodragen. Wij ondersteunen werkgevers bij de keuze om eigenrisicodrager te worden/blijven.

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?