De RI&E zoals traditioneel uitgevoerd, voldoet niet meer. Rapportages belanden in de la.