Vraag:
Ik ben aan het uitzoeken of ons bedrijf een PMO moet organiseren en hoe dat er dan uit gaat zien. Nu lees ik dat een PMO gezondheidsschade als gevolg van werk moet opsporen. Wat moet ik dan laten meten aan de gezondheid om daar achter te komen?

Antwoord:
Het meten van gezondheidsschade is inderdaad een van de doelen van een PMO. De vraag is een hele terechte en tegelijk niet makkelijk te beantwoorden.

Als het goed is heeft de organisatie een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), waarin de arbeidsomstandigheden worden onderzocht en advies staat  wat er in een PMO onderzocht moet gaan worden.

In dat geval is het duidelijk en kan aan de hand van de adviezen in de RI&E het PMO worden ingericht.

Er zijn echter enkele knelpunten:

  • In veel RI&E’s wordt geadviseerd om aanvullend onderzoek te doen. Zonder dat extra onderzoek kan meestal geen eenduidig PMO-advies worden gegeven. Het aanvullende onderzoek wordt echter vaak niet of veel later uitgevoerd. Het PMO-beleid moet dan aan de hand van dit aanvullende onderzoek verder worden aangescherpt.
  • Een tweede knelpunt is veel lastiger en principiëler. In een RI&E staat vaak dat iemand kan worden blootgesteld aan bepaalde omstandigheden. Er staat meestal niet of iemand daadwerkelijk wordt blootgesteld. Bijkomend punt is, dat als iemand wordt blootgesteld, het vaak lastig is om de gezondheid van deze medewerker te monitoren. Simpelweg omdat het vaak jaren duurt voordat er daadwerkelijk schade te meten is en dan is de schade onherstelbaar, denk aan longkanker door asbest.

Veel beter is het in deze gevallen  – meestal zijn dat chemicaliën of biologische besmettingen – een degelijk blootstellingsonderzoek uit te voeren.

Hoewel tijdrovend, levert dat vaak veel meer resultaat op; als medewerkers niet worden blootgesteld hoeft op dit onderdeel geen PMO aangeboden te worden.

Bij een beperkt aantal stoffen is biologische monitoring (in urine of bloed) mogelijk. Dit is te vinden in “grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen” van SDU. Dan kan het een onderdeel zijn van het PMO.