BG_bird2100% onafhankelijk
Re-integratieEigenrisicodrager de dupe van inconsistent UWV-beleid

Eigenrisicodrager de dupe van inconsistent UWV-beleid

Opmerkelijke uitspraak van de rechtbank Den Bosch ten aanzien van een eigenrisicodrager

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Een eigenrisicodrager voor de Ziektewet krijgt een sanctie opgelegd van UWV.

Hij zou zich onvoldoende hebben ingespannen om zijn werknemer te laten re-integreren en moet een jaar lang het ziekengeld doorbetalen.

Een werknemer van een uitzendorganisatie met rugklachten wordt door de bedrijfsarts arbeidsgeschikt verklaard per 30 juli 2010 voor zijn eigen werk als lasser/ijzerbewerker. Ook nadat hij bezwaar heeft aangetekend, verklaart de UWV-verzekeringsarts hem arbeidsgeschikt.

Arbeidsongeschikt, arbeidsgeschikt, arbeidsongeschikt…

Hiertegen gaat de werknemer in bezwaar. UWV stelt hem na een onderzoek in het gelijk en verklaart hem alsnog per 30 juli 2010 arbeidsongeschikt. De verzekeringsarts vindt namelijk toch meer beperkingen dan de bedrijfsarts.
Wel meent deze verzekeringsarts dat de werknemer per 17 november 2010 toch weer arbeidsgeschikt is! Volgens hem zijn per die datum de rugklachten van de werknemer niet ernstig genoeg om zijn eigen werk niet meer te kunnen doen. De werknemer gaat tegen dit besluit in beroep.

Alsof dit allemaal al niet verwarrend genoeg is, verklaart de bezwaarverzekeringsarts van UWV – naar aanleiding van deze beroepsprocedure van de werknemer – de werknemer per 17 november 2010 met terugwerkende klacht alsnog volledig arbeidsongeschikt. Op 3 februari 2011 maakt UWV dit middels een beslissing op bezwaar pas aan werknemer en werkgever bekend.

Inconsistent beleid

De eigenrisicodrager neemt kort daarna contact op met UWV om deze inconsistente gang van zaken te bespreken. Hij heeft namelijk aanzienlijk financiële schade geleden doordat de re-integratie van deze werknemer al die tijd – tot 3 februari 2012 – stil heeft gelegen en hij het ziekengeld met terugwerkende kracht moest doorbetalen.

Voorafgaand aan de claimbeoordeling WIA beoordelen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer zoals vastgelegd in het Re-integratieverslag. Dit wordt ook wel de RIV-toets genoemd.

De medewerker (claimbehandelaar) van het UWV geeft aan dat er op basis van de uitkomst van de RIV-toets geen sanctie aan de werkgever zou worden opgelegd, omdat dit toen nog geen beleid was. (Sinds maart 2011 heeft het UWV overigens een duidelijk beschreven RIV-beleid dat integraal op alle kantoren wordt uitgevoerd.) De medewerker van de eigenrisicodrager vindt het allemaal maar vreemd, maar de UWV-medewerker blijft bij zijn standpunt.

Niet lang daarna krijgt deze werkgever toch een sanctie opgelegd, ondanks de eerdere toezegging van de claimbehandelaar: een jaar lang doorbetalen van het ziekengeld omdat niet voldaan is aan de re-integratieverplichtingen.

De arbeidsdeskundige van het UWV vindt dat de werkgever toch in zijn re-integratieplicht heeft verzaakt… De eigenrisicodrager gaat hiertegen in bezwaar, maar dit bezwaar wordt door het UWV ongegrond verklaard.

Schadeclaim

De werkgever schakelt Adviesgroep Sociale Zekerheid in om beroep aan te tekenen. Er is sprake geweest van een uitdrukkelijk “ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging” van het UWV inzake het niet opleggen van een sanctie.

De eigenrisicodrager, die dat bewuste gesprek van februari 2011 op band heeft opgenomen, wordt uiteindelijk door de rechter in het gelijk gesteld en de beslissing van UWV is nietig. UWV heeft inmiddels berust, geen hoger beroep ingesteld en de sanctie is van tafel. De werkgever kan nu een schadeclaim in gaan dienen bij het UWV!

Zie hiervoor: http://www.rechtspraak.nl/> LJN: BX9127

 

Deel dit artikel

Leon de Groot-Heupnerhttps://www.adviesgroepsz.nl/

Leon de Groot Heupner, juridisch arbeidsdeskundig adviseur, Adviesgroep Sociale Zekerheid

Meer van deze auteur?

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?