De bedrijfsarts heeft geheimhoudingsplicht en mag nooit medische en privégegevens van zijn patiënten delen.

Ook niet wanneer een werkgever erom vraagt en ook niet wanneer de proces-casemanager hierom vraagt.

Alleen professionals die werken onder de taakdelegatie van de bedrijfsarts, kunnen in (delen van) dit medische dossier. Zij hebben uiteraard dezelfde geheimhoudingsplicht als de bedrijfsarts zelf.

De medische oordeelsvorming blijft altijd een taak van de bedrijfsarts zelf. Je kunt de bedrijfsarts ook aanspreken op zijn unieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Hij is hiervoor binnen zijn beroepsgroep altijd persoonlijk tuchtrechtelijk aansprakelijk.

De bedrijfsarts bepaalt de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker binnen het werk en deelt deze met de werkgever en de casemanager. Ook mag de bedrijfsarts de verwachtingen over de duur van de re-integratie bespreken. Maar hij mag nooit medische, sociale of privégegevens delen met de werkgever of iemand anders.

Bron: HR Navigator