BG_bird2100% onafhankelijk
Psychosociale arbeidsbelastingAgressie en intimidatieFNV: Giftige werksfeer op het ministerie VWS

FNV: Giftige werksfeer op het ministerie VWS

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

De werksfeer en sociale veiligheid op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn onderwerp van grote zorgen.

De FNV heeft alarmerende klachten ontvangen over een giftige werksfeer en een hoog aantal gevallen van grensoverschrijdend gedrag.

Naar aanleiding van deze klachten heeft de vakbond een verkennend onderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat de klachten niet op zichzelf staan, maar een breder probleem aanduiden.

Verkennend onderzoek van de FNV

Het verkennend onderzoek van de FNV naar aanleiding van de binnengekomen meldingen heeft verontrustende resultaten opgeleverd. Ongeveer 71 procent van de klachten had betrekking op leidinggevenden die zich misdroegen en elkaar de hand boven het hoofd hielden.

Maar liefst 94 procent van de ambtenaren voelde zich niet ondersteund door de organisatie na het ervaren van grensoverschrijdend gedrag.

Zelfdoding

Bovendien bleek uit het onderzoek, dat een relatief hoog percentage van de ambtenaren rondliep met gedachten aan zelfdoding, wat bijna vijf keer hoger was dan in een eerder landelijk onderzoek van de FNV.

Deze bevindingen tonen volgens de vakbond aan, dat er sprake is van een ernstige situatie die onmiddellijke actie vereist.

De FNV heeft de top van het ministerie op de hoogte gebracht van de bevindingen en roept op tot snel en doeltreffend ingrijpen. Het beschermen van en hulp bieden aan medewerkers die kampen met suïcidale gedachten moet de hoogste prioriteit krijgen.Daarnaast moet er een bevriezing komen van ontslagprocedures voor medewerkers die een melding hebben gedaan.

Het is essentieel volgens FNV, dat er actief wordt opgetreden tegen de onveilige werksfeer bij VWS. Het is onbegrijpelijk dat medewerkers die lijden onder intimidatie en pestgedrag dreigen te worden ontslagen, terwijl de betrokken leidinggevenden ongemoeid blijven. Het beschermen van medewerkers op de werkvloer moet voorrang krijgen boven het beschermen van leidinggevenden.

Ondersteuning en hulp voor ambtenaren

De FNV heeft verschillende voorstellen gedaan om de situatie te verbeteren. Een van de voorstellen is het direct aanspreken van leidinggevenden die bijdragen aan de angstcultuur.

Daarnaast pleit de vakbond voor een extern onafhankelijk onderzoek naar eerder gemelde incidenten en een concreet plan van aanpak. Het welzijn van medewerkers staat voorop en zij moeten erop kunnen vertrouwen, dat hun werkgever hen beschermt tegen een giftige werkcultuur.

De FNV roept ambtenaren van VWS die problemen ervaren op om contact op te nemen via het heropende onderzoek en de berichtgeving van de vakbond in de gaten te houden.

Reactie van het ministerie van VWS

Het ministerie van VWS neemt de signalen van de FNV uiterst serieus. Er zal een nieuw medewerkersonderzoek worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoe alle medewerkers de werksfeer ervaren. De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot aanvullende maatregelen.

Op korte termijn worden er echter al stappen ondernomen, zoals het benadrukken van het belang van een veilige werkomgeving tijdens leiderschapsprogramma’s. Het ministerie roept medewerkers op om onjuist gedrag te melden en belooft dit serieus te nemen.

Geen vergelijkbare signalen bij andere vakbonden

Hoewel de FNV alarmerende klachten heeft ontvangen over de werksfeer bij het ministerie van VWS, hebben andere vakbonden geen vergelijkbare signalen ontvangen van hun leden die werkzaam zijn op het ministerie. Dit kan erop wijzen dat de situatie niet breed gedragen wordt, of dat de klachten niet bij andere vakbonden zijn gemeld.

Het is echter belangrijk om de ervaringen van de FNV-leden serieus te nemen en te streven naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers.

>>> Meer artikelen over pesten, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag 

Deel dit artikel