Een sollicitant niet uitnodigen op basis van leeftijd, geslacht, woonplaats of afkomst?

Meer dan de helft van de HR-verantwoordelijkheden geeft aan dat persoonsgegevens altijd een bepaalde rol spelen in het sollicitatieproces.

Vooral leeftijdsdiscriminatie komt veel voor: 4 op de 10 ondervraagden heeft weleens iemand niet uitgenodigd op basis van leeftijd.

Dat blijkt uit onderzoek van Unique onder 620 HR-verantwoordelijken in het kader van de Week van het Anonieme cv. Om aandacht te vragen voor discriminatie op basis van persoonsgegevens gaan consultants van het uitzendbureau deze week alleen met anonieme cv’s op pad.

Anonieme CV’s

Op de anonieme cv’s van Unique zijn persoonsgegevens onzichtbaar gemaakt. Door te focussen op de werkervaring, het talent en de drijfveren van de sollicitanten wil het uitzendbureau mensen een spiegel voorhouden.

Dat is volgens Unique hard nodig. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat vooral leeftijd vaak een doorslaggevende rol speelt bij het wel of niet uitnodigen van een sollicitant. Daarna volgen woonplaats, foto, geslacht en afkomst.

12 procent van de ondervraagden heeft weleens iemand niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op basis van een buitenlands klinkende naam. Opvallend is dat dit twee keer zo vaak voor mannen geldt dan voor vrouwen.

Unique anonimiseert cv’s

Unique gelooft dat iedereen gelijke kansen moet hebben op de arbeidsmarkt. Zij zijn van mening dat het in sollicitatieprocedures moet gaan over de talenten van mensen en wat hen bijzonder maakt, niet om iemands geslacht, leeftijd of afkomst.

Door middel van hun tweede Week van het Anonieme cv wil Unique mensen opnieuw aan het denken zetten en zo een mentaliteitsverandering tot stand brengen. Zij vinden dat iedereen gelijke kansen moet hebben op de arbeidsmarkt en wil met het verwijderen van de persoonsgegevens van de cv’s laten zien dat mensen en hun talenten en ambities centraal staan. Unique tolereert geen discriminatie op basis van persoonsgegevens.

Nederland verdeeld over anoniem cv

Nederland is verdeeld over het anonieme cv. Een derde van de ondervraagden is positief over de aandacht voor het werken met anonieme cv’s. Iets minder dan een derde staat er juist negatief tegenover. De overige 37 procent is neutraal.

Het feit dat niet iedereen even enthousiast is over anoniem solliciteren houdt Unique niet tegen. Met de Week van het Anonieme cv willen ze het gesprek op gang houden en bewustzijn creëren voor het belang van diversiteit en inclusiviteit. Als ze daarvoor tegen de stroom in moeten gaan, dan is dat een bevestiging dat de week hard nodig is.

leeftijdsdiscriminatie sollicitanten