De casemanager bestaat al sinds 2002, maar er is nog altijd veel onduidelijk tussen de taken van de bedrijfsarts en de casemanager.

De bedrijfsarts beperkt zich in de praktijk steeds vaker tot de medische kant van de begeleiding van complex of langdurig verzuim, terwijl hij het kortdurende verzuim vaak overlaat aan een casemanager via taakdelegatie. De procesondersteuning is vooral de taak van de proces-casemanager geworden.

De bedrijfsarts is formeel voor elk verzuimgeval de beoordelaar. Hij analyseert de verzuimsituatie en geeft advies over de verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen voor het werk.

De casemanager is verantwoordelijk voor het proces en dat alle afspraken gemaakt en nagekomen worden. De casemanager zal dus nooit een oordeel uitspreken over de medische kant van verzuim.

Het kan wel voorkomen dat de bedrijfsarts taken delegeert aan een arbo-arts of een casemanager. Het gaat hier bijvoorbeeld om (telefoon)gesprekken met de medewerker om de situatie of de voortgang van het herstel uit te vragen. De casemanager of de arbo-arts is dan de tussenschakel tussen bedrijfsarts en medewerker. Hij geeft letterlijk door wat de medewerker heeft verteld en op basis hiervan beoordeelt de bedrijfsarts over het verzuim.

Bron: HR Navigator