BG_bird2100% onafhankelijk
HRMHoudt een ontslag op staande voet voor grensoverschrijdend gedrag altijd stand?

Houdt een ontslag op staande voet voor grensoverschrijdend gedrag altijd stand?

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Dit jaar was er veel aandacht voor dit onderwerp op de werkvloer. Niet in de laatste plaats naar aanleiding van de commotie rondom o.a. The Voice of Holland en DWDD.

Ook in de rechtspraak was (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en #Metoo een prominent onderwerp. Grensoverschrijdend gedrag levert de betrokken werknemer vaak een ontslag op staande voet op. Maar hoe oordeelden rechters daarover en houdt het ontslag op staande voet vaak stand?

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt duidelijk dat een ontslag op staande voet niet altijd gehandhaafd wordt.

Voorbeeld 1 – Vernieling van kluisjes na aanspreken op grensoverschrijdend gedrag

De kantonrechter Tilburg oordeelde dit jaar dat het ontslag op staande voet, van een werknemer wegens het vernielen van de kluisjes van twee collega’s, nadat hij door de werkgever was aangesproken op grensoverschrijdend gedrag (werknemer had o.a. in het bijzijn van collega’s “een seksueel geluid” gemaakt), dat gemeld was door betreffende twee collega’s, rechtsgeldig was gegeven.

Voorbeeld 2 – Seksueel lastig vallen

De kantonrechter Maastricht oordeelde dat een manager van een zorginstelling terecht op staande voet was ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag richting meerdere collega’s. Onder andere door een collega over een periode van ruim negen maanden seksueel lastig te vallen, zich aan haar op te dringen, en aanhoudend gepusht tot seks, waarvan hij haar twee keer daadwerkelijk bij seksuele handelingen heeft betrokken; beide keren door haar op een geraffineerde manier met een fait accompli te confronteren.

“Kortom, een gang van zaken die naadloos past in de MeToo-traditie zoals we die kennen”, aldus de kantonrechter.

Voorbeeld 3 – Aanraking van de borst

De aanraking van de borst tegen de wil van een collega is volgens het Hof Arnhem zonder meer grensoverschrijdend en zeer ernstig. Ook hier houdt een gegeven ontslag op staande voet stand.

Voorbeeld 4 – Behandelaar en patiënte

Grensoverschrijdend gedrag tussen een (ex-)behandelaar (een praktijkondersteuner huisarts) en een nog niet uitbehandelde patiënte werd door werkgever gesanctioneerd met een ontslag op staande voet. Terecht, volgens de kantonrechter Groningen.

Voorbeeld 5 – Meermaals vertonen van grensoverschrijdend gedrag

Een leidinggevende in de horeca die werd beschuldigd van het meermaals vertonen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag naar een collega moest dit, ten slotte, ook bekopen met een (terecht bevonden) ontslag op staande voet.

Voorbeeld 6 – ”Ali B-tje”

Een werknemer gebruikte tijdens zakelijke bijeenkomsten meerdere malen cocaïne en bood dit ook aan zijn collega’s aan.

Daarnaast maakte hij zich volgens zijn werkgever schuldig aan ernstig grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij een medewerkster van een leverancier hebben gebeld met seksueel getinte opmerkingen. Dat deed hij later af als een ‘Ali B-tje’.

Ook zou de werknemer zich op een feestje naakt hebben laten masseren door een werknemer van een leverancier en een filmpje hiervan hebben doorgestuurd naar een vrouwelijke collega die nota bene al enige tijd ziek thuis was. Het ontslag op staande voet hield stand.

In al deze gevallen hield het ontslag op staande voet stand. Wel moet je als werkgever goed beseffen dat je je aan bepaalde voorwaarden moet houden als je ontslag op staande voet geeft.

Daarnaast kunnen er bijzondere omstandigheden zijn die maken dat een ontslag op staande voet geen stand houdt. En de persoonlijke omstandigheden worden, mits aangevoerd, ook altijd in de beoordeling betrokken. Laat je dus altijd goed informeren en win zo nodig juridisch advies in.

Deel dit artikel

Pascal Besselink
Pascal Besselinkhttps://www.das.nl/over-das/nieuws/auteur/pascal-besselink/

Pascal Besselink, Advocaat Arbeidsrecht en Pensioenrecht bij juridisch dienstverlener DAS.

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?