Human Resource is misschien wel de meest dynamische afdeling van een organisatie: ontwikkelingen als personeelstekorten, digitalisering en inflatie zijn hier direct van invloed.

In HR zijn er bijna dagelijks nieuwe trends die niet alleen het werk veranderen, maar ook het vocabulaire. De HR-sector raakt bezaaid met buzzwords – woorden die een tijd lang ‘populair’ zijn.

Esther Segers, Senior Business Development Manager bij Alight Solutions vertelt op basis van hun internationaal uitgevoerde onderzoek, welke vier buzzwords we in 2023 nog vaak zullen horen.

Buzzword 1 – Productivity Paranoia

Vertrouwen tussen leidinggevenden en medewerkers is erg belangrijk voor een goede werkrelatie. Maar het is zeker niet vanzelfsprekend. Gebrek aan vertrouwen kan leiden tot ‘Productivity Paranoia’, waarin de werkgever het gevoel heeft dat de werknemer niet productief genoeg is.

In de praktijk werkt dit contraproductief: het weerhoudt werknemers zich verder te ontwikkelen. Werkgevers moeten daarom, in plaats van ‘controle’ proberen te houden, kijken hoe ze hun werknemers kunnen helpen door wekelijkse gesprekken te voeren of toe te werken naar een workflow die werkt voor beide partijen.

Er zijn natuurlijk ook voorbeelden waaruit blijkt, dat de productiviteit aantoonbaar is afgenomen door het thuiswerken.

Productiviteit wordt gemeten door te kijken naar de doorlooptijd van projecten en het aantal productieve uren. Maak dat bespreekbaar. Soms gaan dingen nu eenmaal sneller als je bij elkaar zit en van elkaar kunt leren.

Buzzword 2 – Quiet Firing

Goede begeleiding vanuit werkgevers is cruciaal voor de ontwikkeling van personeel. Door middel van cursussen, trainingen of opleidingen, maar ook door goede coaching en goed management, kun je inspelen op de behoeften van je medewerkers.

Maar niet overal houdt men rekening met de behoeften van personeel, zo blijkt ook uit cijfers van het mindset onderzoek van Alight Solutions: 37 procent van de Nederlandse werknemers geeft aan, dat hij of zij niet het gevoel heeft dat hun werkgever zich om hen bekommert. Onbewust zijn deze organisaties bezig met ‘Quiet Firing’ van medewerkers.

Quiet Firing treedt op, wanneer goede coaching, doorgroeimogelijkheden en ondersteuning ontbreken. En dat zorgt ervoor dat werknemers losgroeien van het bedrijf.

Buzzword 3 – Quiet Quitting

Vaker dan voorheen zetten we onze eigen gezondheid op de eerste plaats en bewaken we onze persoonlijke grenzen, ook op de werkvloer.

Het blijkt namelijk, dat minder dan de helft van de medewerkers (44 procent) hun huidige geestelijke en emotionele welzijn als zeer goed beoordelen. Met name onder de jonge generatie werknemers is ‘Quiet Quitting’ dan ook een bekende term.

Dit betekent dat werknemers alleen nog de primaire taken van hun functie uitvoeren en niet langer bereid zijn meer te doen dan nodig is. En dit is niet per se negatief: werknemers stellen hun welzijn voorop en geven hun grenzen aan. Het is voor werkgevers de kunst om een gezonde balans te stimuleren op de werkvloer, bijvoorbeeld door welzijnsprogramma’s aan te bieden.

Buzzword 4 – Employee Experience

Om een organisatie draaiende te houden anno 2023, moet je ervoor zorgen dat je mensen tevreden houdt binnen je organisatie met bijvoorbeeld goede arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden en welzijnsprogramma’s.

In Nederland beoordeelt 63 procent van de werknemers de algehele werknemerservaring “slecht” of “zeer slecht”. Hét buzzwoord dat Esther Segers in 2023 graag terug zou willen zien, is daarom Employee Experience (EX). Dat staat voor de algehele ervaring van de werknemer.

Bij EX is het belangrijk, dat je het concreet maakt voor jouw organisatie en het begrip betekenis geeft. Zo zijn er werkgevers die EX definiëren als de vrijheid om als werknemer zelf personeelszaken te regelen en voor andere werkgevers bestaat EX uit een prettige kantoorervaring, of het zelf kiezen van flexibele arbeidsvoorwaarden. Door een goede EX te faciliteren, heb je volgens Esther gelukkigere medewerkers, is de productiviteit hoger en zijn ze meer betrokken bij je organisatie.

>>> Meer artikelen over Employee Experience

Vijf HR Trends om in de gaten te houden in 2023

Nog nooit zijn zoveel mensen in Nederland van baan gewisseld als in 2022. Uit recent onderzoek van het UWV, blijkt dat anderhalf miljoen mensen vorig jaar een overstap maakten van werkgever – dat is ongeveer een op de vijf werknemers.

Maar op welke punten kan HR zich focussen om getalenteerde medewerkers wel te binden en vast te houden?

Er zijn volgens Manutan – het voormalige Overtoom – vijf HR-trends die de moeite waard zijn om in de gaten te houden in 2023:

Trend 1 – De transitie naar ‘skills-based hiring’

In Nederland zijn er in allerlei sectoren veel werknemers nodig. Deze talenten zijn er ongetwijfeld, maar worden vaak niet meteen uitgenodigd op gesprek, omdat ze nog ‘ouderwets’ worden beoordeeld op hun cv en behaalde diploma’s.

Om deze kloof te dichten, ligt er bij de recruitment van werknemers steeds meer nadruk op de aanwezige capaciteit van een toekomstige werknemer in plaats van op de daadwerkelijke ervaring.

Trend 2 – Openheid van waarden van de organisatie

Werknemers willen steeds vaker werken voor een werkgever die de waarden uitdraagt die zij zelf belangrijk vinden. Het delen van gelijke waarden is vooral belangrijk bij de Gen Z-werknemers: voor hen staat voorop dat de organisatie maatschappelijk verantwoord is en bijdraagt aan duurzaamheid, diversiteit en inclusie.

Wees als organisatie dus transparant over de waarden die belangrijk zijn binnen de organisatie en vraag ook naar de waarden van toekomstige werknemers.

>>> Meer artikelen over waarden in relatie tot werk

Trend 3 – Herstructureren van taken

Een andere belangrijke trend in de HR-sector is het herorganiseren en herzien van de manier waarop taken en verantwoordelijkheden worden toegewezen binnen een organisatie. Dit kan het veranderen van functierollen omvatten, het opsplitsen van grote taken in kleinere, meer behapbare delen of het combineren van kleinere taken om zinvoller werk te creëren.

Het doel van het herstructureren van taken, is vaak het verbeteren van de efficiëntie en productiviteit. Dit kan leiden tot betere bedrijfsresultaten, betere kwaliteit van werk en een meer betrokken en gemotiveerd team.

Trend 4 – Het perfectioneren van hybride werken

Hybride werken is sinds de pandemie een vast onderdeel geworden van het moderne werken. Voor veel bedrijven blijft het toch een uitdaging om hybride werken met de bedrijfscultuur te integreren. Veel werknemers vinden het namelijk fijner om thuis te werken, waardoor de saamhorigheid binnen een team kan verminderen.

Door te investeren in de mindset over hybride werken en duidelijke afspraken te maken binnen een team, kan je het hybride werken perfectioneren.

>>> Lees ook ‘Werken vanuit huis, arbeidsrisico of nieuwe kansen?’

Trend 5 – De nieuwe functie van het kantoor

Door de invoering van hybride werken, heeft het kantoor een nieuw doel: er wordt meer nadruk gelegd op het ontmoeten van mensen en de sfeer in plaats van het uitvoeren van kantoorwerk.

Hybride werken maakt dat de interacties met collega’s die je minder goed kent, afnemen. Hierdoor kunnen mooie kansen worden gemist. Om ontmoetingen aan te moedigen heeft het kantoor tegenwoordig veel meer de functie van ‘clubhuis’ met minder werkplekken en meer zithoeken en gelegenheden om elkaar te ontmoeten.