Uitkomsten van het jaarlijkse onafhankelijke onderzoek naar HRM-systemen, editie 2014.