BG_bird2100% onafhankelijk
Re-integratieIn de verlenging kunt u nog steeds verliezen

In de verlenging kunt u nog steeds verliezen

De kansen en risico’s van vrijwillige verlenging van loondoorbetaling bij ziekte

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Uw werknemer is bijna twee jaar ziek en ontvangt van het UWV een brief: hij kan een WIA-uitkering aanvragen.

U kunt samen met uw werknemer besluiten om het ziekengeld langer door te betalen zodat uw werknemer meer tijd heeft om te re-integreren.

Maar op basis waarvan neemt u deze beslissing? Wat zijn de gevolgen van wel of niet verlengen? In de verlenging kunt u winnen, maar ook verliezen.

Wettelijk kader

In 2002 is de Wet verbetering Poortwachter ingevoerd. De loondoorbetaling bij ziekte is sindsdien verlengd van één naar twee jaar. In het eerste ziektejaar betaalt u vaak 100 procent van het salaris door, in het tweede ziektejaar vaak 70 procent. Dit is ook afhankelijk van een eventuele cao waaronder u valt.

Gedurende de ziekteperiode dienen werknemer en werkgever zich samen in te spannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierbij horen bezoeken aan de bedrijfsarts. Afspraken leggen werknemer en werkgever samen vast in een plan van aanpak, dat men tussentijds ook weer evalueert en bijstelt wanneer dat nodig is.

Ook de re-integratiemogelijkheden bij een andere werkgever – een tweede spoortraject – kan op een gegeven moment punt van onderzoek zijn.

Na 104 weken eindigt de verplichte loondoorbetaling bij ziekte. De werknemer kan voor die datum een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV toetst de re-integratie-inspanningen van werknemer en werkgever als de werknemer de WIA-uitkering aanvraagt.

Zijn de inspanningen onvoldoende, dan legt het UWV een loonsanctie op. De werkgever moet dan nog maximaal 52 weken het loon doorbetalen. Tot nu toe zal u dit niet onbekend in de oren klinken.

Keuze: Verlengen?

Na twee jaar kunt u er ook samen met uw werknemer voor kiezen om de loondoorbetaling vrijwillig te verlengen met nog maximaal een jaar na die eerdergenoemde 104 weken.

Uw werknemer vraagt in dit geval dan geen WIA-uitkering aan en de re-integratie loopt door. Na de verlenging vraagt uw werknemer indien nodig de WIA alsnog aan. Het UWV toetst pas op dat moment de re-integratie-inspanningen.

Kansen

Vrijwillig verlengen van de loondoorbetaling heeft een aantal voordelen. Zo wordt de werknemer niet geconfronteerd met de procedure rondom de WIA-aanvraag en hij heeft langer de tijd om te re-integreren.

De werkgever hoeft het re-integratieverslag bovendien nog niet compleet te maken, er vindt immers nog geen toetsing van het dossier plaats door het UWV.

Kortom, de werkgever kiest er voor om de rompslomp te omzeilen die een WIA-aanvraag met zich meebrengt en hoopt met de vrijwillige verlenging een WIA-uitkering te kunnen voorkomen.

Wanneer de werknemer tijdens de verlenging volledig aan het werk gaat in eigen of ander werk (1e of 2e spoor) zonder loonverlies, dan hoeft er geen WIA-beoordeling plaats te vinden. Er volgt dan geen loonsanctie en geen WIA-uitkering. De werkgever krijgt geen hogere WGA-premie toebedeeld van UWV.

Risico’s

Er zijn ook risico’s verbonden aan vrijwillige verlenging. Deze risico’s zijn voornamelijk voor rekening van de werkgever.

Indien de werknemer niet volledig herstelt gedurende de verlenging, dan zal hij uiteindelijk toch een WIA-uitkering aanvragen. Het UWV toetst dan alsnog het re-integratieverslag. Bij onvoldoende inspanningen krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd. U zult denken, na twee jaar en nog een vrijwillige periode ziekengeld betalen heb ik me als werkgever toch aantoonbaar voldoende ingespannen?

De werkgever kiest er voor om de rompslomp te omzeilen die een WIA-aanvraag met zich meebrengt

U heeft dan inderdaad veel geïnvesteerd in de re-integratie, het UWV beoordeelt echter of u in deze periode ook de juiste keuzes heeft gemaakt. Zo niet, dan volgt er een loonsanctie. U betaalt dan nog eens maximaal 52 weken het ziekengeld aan uw werknemer en gaat gedurende deze periode door met re-integreren.

De verlenging en penalty’s

Zoals de titel al zegt: in de verlenging kunt u nog steeds verliezen. U kunt de loondoorbetaling vrijwillig verlengen. Dit levert enkele voordelen op, maar wegen deze voordelen op tegen de risico’s die u daarmee neemt?

Ons advies is na twee jaar áltijd de WIA aan te vragen en de loondoorbetaling niet vrijwillig te verlengen. Mocht u een loonsanctie krijgen, dan gaat u door met re-integreren. Krijgt u deze niet, dan kunt u – indien gewenst – eveneens met de re-integratie doorgaan.

Dat het UWV een WIA-beoordeling heeft uitgevoerd, betekent namelijk niet dat u moet stoppen met de re-integratie. U bent alleen niet meer verplicht ook ziekengeld te betalen. U betaalt uw werknemer alleen datgene waarvoor hij een prestatie levert. De werknemer kan hierop mogelijk nog een aanvulling krijgen vanuit de WIA, de WW of de Participatiewet.

Laat een arbeidsdeskundige tijdens het verzuim met regelmaat over uw schouders meekijken. Deze kan u in uw specifieke situatie aangeven wat voor u en uw werknemer de gevolgen kunnen zijn van de keuzes die u samen maakt. Anders wordt het aan het eind van de loondoorbetaling ‘penalty schieten’ bij de dossiercontrole van het UWV. En daar zijn we in Nederland niet zo goed in.

 

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?