De helft van de kankerpatiënten heeft geen idee van de lange termijn-bijwerkringen van de kankerbehandeling, volgens de patiëntenbeweging Levenmetkanker.

En dat terwijl bijna de helft van de mensen na afloop van de behandeling last heeft van blijvende klachten.

Blijvende klachten

De behandeling van kanker is vaak ingrijpend en kan leiden tot blijvende klachten als de behandeling is afgerond.

Uit een onderzoek van Levenmetkanker blijkt dat 47 procent van de mensen na afloop van de behandeling nog last hadden van bijwerkingen. Dat is hoger dan bij mensen die nog onder behandeling zijn: van hen heeft 40 procent te maken met bijwerkingen.

Vermoeidheidsklachten worden het meest genoemd, gevolgd door concentratieverlies en emotionele onbalans.

Eenvijfde van de mensen kan zelfs niet werken doordat zij dagelijks last ondervinden. 30 procent van de patiënten heeft langdurig last van pijn en seksuele klachten.

Niet geïnformeerd

Levenmetkanker heeft onderzocht of kankerpatiënten – voorafgaand aan de behandeling – op de hoogte waren van de bijwerkingen.

De helft van de deelnemers was daarover vooraf niet geïnformeerd. Bijna een op de acht zegt dat als ze dit vooraf hadden geweten, ze wellicht voor een andere behandeling hadden gekozen.

Overleven

Volgens de patiëntenbeweging moeten de negatieve gevolgen nadrukkelijk aandacht krijgen bij de keuze voor een behandeling en daarmee de balans tussen overleven en kwaliteit van leven.

Levenmetkanker pleit voor een time-out tussen diagnose en behandeling in de vorm van een Kiesgerust-gesprek met de eigen huisarts. In zo’n gesprek kan de huisarts met de patiënt bespreken of deze beschikt over alle relevante informatie om een weloverwogen keuze te kunnen maken.