Vorige week 10 oktober was het Mental Health day. Op die dag wordt wereldwijd stilgestaan bij mentale gezondheid.

Uit recent onderzoek van Bowers & Jackling blijkt dat bijna de helft van alle werkende Nederlanders weleens minder goed presteert op het werk als gevolg van mentale gezondheidsproblemen.

Dit probleem is vooral merkbaar bij jongeren tot dertig jaar, waarbij 63 procent aangeeft hierdoor weleens minder goed te presteren.

Ondanks de toenemende aandacht voor mentale gezondheid, vindt bijna de helft van de werkenden het nog steeds ongemakkelijk om hierover te praten met hun werkgever.

Jongeren en mentale gezondheid op de werkvloer

Jongeren tot dertig jaar ervaren vaak geestelijke gezondheidsklachten die een negatieve invloed hebben op hun prestaties op het werk.

Het is opvallend dat 58 procent van deze jongeren het ongemakkelijk vindt om hun mentale gesteldheid te bespreken met hun werkgever.

Jacco Vingerling, oprichter van Bowers & Jackling, legt uit dat de oorzaak van verminderde prestaties vaak te vinden is in de privésfeer. Rouw, liefdesverdriet of stress kunnen persoonlijke gevoelens zijn die moeilijk te delen zijn met anderen, vooral voor jonge medewerkers.

>>> Lees ook het verdiepende artikel ‘Rouw op de werkvloer’

Openheid over mentale gezondheid

Ondanks de moeilijkheid van het onderwerp, is 66 procent van de werkenden bereid om hun mentale gezondheid te bespreken met hun werkgever. Vooral dertigers tonen zich hier het meest open voor, waarbij 72 procent aangeeft bereid te zijn hierover te praten.

Bovendien geeft 60 procent van de respondenten aan dat zij hulp zouden vragen aan hun werkgever bij mentale gezondheidsklachten wanneer dat nodig is. Met name veertigjarigen doen dit snel, waarbij 63 procent aangeeft hulp te zoeken.

Het is positief om te zien, dat veel werkenden openlijk praten over hun mentale gezondheid met hun werkgever. Door vrijwillig de status van hun mentale gezondheid te delen, kunnen zij samen met hun werkgever op zoek gaan naar oplossingen.

Bowers & Jackling zelf gaat bijvoorbeeld in gesprek met medewerkers over hun mentale gezondheid en biedt oplossingen zoals coaching, counseling, training en voedingssupplementen.

De rol van werkgevers bij mentale gezondheid

Uit het onderzoek blijkt, dat men vindt dat verantwoordelijkheid om mentale gezondheid bespreekbaar te maken op de werkvloer, deels bij de werkgevers ligt. Maar liefst 77 procent van de werkenden geeft aan het fijn te vinden als hun werkgever interesse toont in hun mentale welzijn. Vooral dertigers (82 procent) hechten belang aan deze interesse.

Daarnaast wil 63 procent van de werkenden hulp ontvangen van hun werkgever wanneer zij het mentaal moeilijk hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een coach. Ook hier zijn dertigers het meest geneigd om hulp te vragen (72 procent).

Gelukkig personeel is productiever, verzuimt minder en draagt bij aan een gezonde werksfeer. Het is dus belangrijk dat werkgevers onderzoeken hoe het echt met hun werknemers gaat en hoe zij positief kunnen bijdragen aan hun mentale gezondheid.

Mentaal welzijn en werkomgeving

Hoewel de meeste werknemers in Nederland hun bedrijf als goed of uitstekend beoordelen, zijn ze niet helemaal tevreden met de huidige werkdruk, hun financiële status en hun mentale gezondheid.

Uit een onderzoek van Alight blijkt dat 71 procent van de Nederlandse werknemers stress ervaart door werk, financiën en fysieke gezondheid.

Andere stressfactoren zijn onder andere kinderen, wereldwijde gebeurtenissen en het economische klimaat.

Mentale gezondheid en werknemersondersteuning

Opvallend genoeg blijkt uit het onderzoek van Alight, dat Nederlandse werknemers niet weten hoe ze met de stress moeten omgaan. Slechts een derde deelt dit gevoel en minder werknemers (29 procent) voelen zich gesteund door hun werkgever in hun welzijn. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar, toen nog 36 procent aangaf dat hun werkgever om hun welzijn gaf.

Slechts 30 procent van de werknemers voelt zich gesteund door hun bedrijf als het gaat om mentale gezondheid. Bovendien heeft slechts 19 procent van de werkgevers dit jaar actief met werknemers gecommuniceerd over het onderwerp.

Dit biedt werkgevers kansen om niet alleen werknemers te behouden en aan te trekken, maar ook actief bij te dragen aan de mentale gezondheid van het huidige personeel. Mentale gezondheid zou een topprioriteit moeten zijn voor bedrijven, omdat 14 procent van de werknemers het afgelopen jaar van baan is veranderd vanwege mentale gezondheidsredenen.

Financieel welzijn en spaargedrag

De financiële situatie van werknemers is ook van invloed op hun welzijn. Ongeveer een derde van de Nederlandse werknemers maakt zich zorgen dat het geld dat ze hebben of sparen niet lang genoeg meegaat.

15 procent vreest dat ze nooit het leven zullen hebben dat ze wensen vanwege hun financiën. Door inflatie is bijna twee vijfde gestopt met sparen voor de lange termijn of korte termijn en 63 procent heeft zijn uitgaven verlaagd.

>>> Lees ook ‘Verzuim en financiële stress, een groeiend probleem

Fysieke gezondheid en werkgeversverantwoordelijkheid

Naast mentale en financiële gezondheid moeten werkgevers zich bewust zijn van de toenemende vraag naar ondersteuning op het gebied van lichamelijk welzijn. 18 procent van de werknemers wil hulpmiddelen en informatie vanuit hun werkgever om hun gezondheid in de gaten te houden.

Hoe werkgevers kunnen helpen

Er liggen kansen voor werkgevers om hun medewerkers te ondersteunen op het gebied van mentale, fysieke en financiële gezondheid. Ruim een vijfde van de Nederlandse werknemers wil dat er programma’s voor mentale gezondheid worden ingevoerd.

Daarnaast wil 58 procent voldoende vrije tijd om een betere balans tussen werk en privé te creëren. Voor fysieke gezondheid is er behoefte aan gedetailleerde informatie over gezondheidsvoorzieningen voor werknemers.

Op financieel vlak willen werknemers hulp of begeleiding bij het sparen voor hun pensioen, het opstellen van een budget en het opzetten van een noodfonds. Werkgevers kunnen hun werknemers beter van dienst zijn en hun algehele welzijn verbeteren door benefits aan te bieden die voldoen aan de wensen van hun werknemers. Flexibiliteit in de keuze van benefits zou de tevredenheid van werknemers vergroten.