Een derde van de Europese werknemers is ontevreden met de kwaliteit van het leiderschap binnen de organisatie (33 procent).

Bijna de helft van de werknemers geeft aan het gevoel te hebben dat de werkgever hen niet begrijpt en onvoldoende oog heeft voor hun capaciteiten (46 procent).

Ruim één op de zes denkt zelfs dat de werkgever hen enkel ziet als een nummer (18 procent).

Nederlandse werknemer iets positiever

Frankrijk en Duitsland zijn het meest kritisch op hun werkgever. In Nederland zijn werknemers iets positiever. Hier geeft meer dan de helft van de werknemers aan dat de werkgever hen goed kent en dat de organisatie goed wordt gerund. Slechts 13 procent heeft het idee enkel een nummer te zijn. Eén op de vijf geeft aan dat de werkgever hen wel kent, maar niet volledig begrijpt en onvoldoende oog heeft voor hun capaciteiten.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘People Unboxed’ van HR-dienstverlener ADP naar o.a. de motivatie, werk-privébalans en mate van geluk op de werkvloer van ruim 2.500 werknemers uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waaronder 500 Nederlanders.

Gebrek aan ondersteuning mentaal en fysiek welzijn

Een gebrek aan begrip van werkgevers en management is niet het enige dat onvrede op de werkplek veroorzaakt. Een derde van de werknemers voelde zich het afgelopen jaar onveilig op het werk, voornamelijk als gevolg van gezondheids- en veiligheidsissues en agressieve klanten.

In Nederland is het beter gesteld met de veiligheid op het werk. Hier geeft slechts 19 procent aan zich weleens onveilig te voelen op de werkvloer. Desgevraagd brachten respondenten naar voren dat werkgevers niet de juiste stappen ondernemen om lichamelijk welzijn te waarborgen. Slechts een kwart van de werkgevers heeft een feedbackproces om problemen aan te kaarten en minder dan de helft biedt een gezondheids- en veiligheidstraining aan.

Ongemakkelijk op het werk

Opvallend is dat een nog groter aantal, bijna de helft (44 procent) van de ondervraagde werknemers, zich het afgelopen jaar ongemakkelijk voelde op het werk. Vaak als gevolg van niet-ondersteunend management, te veel stress, slechte relaties met collega’s of een slechte werkomgeving.

In Nederland geeft 31 procent van de werknemers aan zich weleens ongemakkelijk te voelen op het werk, waarvan 6 procent met regelmaat. Desondanks worden maatregelen ter ondersteuning van het geestelijk welzijn maar weinig genomen.

Slechts een beperkt aantal werknemers heeft het gevoel dat ze ondersteuning krijgen, zoals mindfulnesstraining (13 procent), onbewuste bias-training (10 procent) en toegang tot een counseling-service (20 procent).

Over het onderzoek

In het rapport ‘People Unboxed’ worden de werkmotivatie, factoren die werknemers (on)gelukkig maken, redenen voor het wel of niet terecht ziekmelden en het belang van een goede werk-privébalans onderzocht. Het rapport is hier te downloaden.