Vraag:
Moet ik verplicht een vertrouwenspersoon aanstellen?

Antwoord:
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet verplicht. Wel is een werkgever verplicht aandacht te geven aan het voorkomen van ongewenst gedrag (zoals bijvoorbeeld pesten op het werk en seksuele intimidatie).

Een organisatie moet hiervoor beleid maken. Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een organisatie actief uitvoering geven aan dit beleid

Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Medewerkers kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht voor een luisterend oor, ondersteuning en advies.

Een vertrouwenspersoon kan ook leidinggevenden en directies adviseren over het voorkomen van ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon wordt in samenspraak met de OR aangesteld en kan zowel intern als extern zijn.

Pauline Miedema, arbeids- en organisatiedeskundige en directeur, de zebra-fabriek