Nederlandse werknemers kijken anders naar salaris en vergoedingen dan Europese collega’s.

Slechts 39 procent geeft aan dat salaris en vergoedingen een motiverende rol spelen op het werk, vorig jaar was dit nog 42 procent.

Hoewel salaris daarmee nog steeds de grootste rol speelt, hechten Nederlanders een stuk minder waarde aan het salaris dan hun Europese collega’s (47 procent). Enkel de collega’s in Zwitserland hechten nog minder waarde aan hun beloning.

Andere belangrijke factoren die Nederlanders op het werk motiveren zijn: werk-privébalans (25 procent), relatie met collega’s (30 procent), waardering van management (18 procent), een afwisselende baan (14 procent) en de mogelijkheid om te werken waar en wanneer het uitkomt (13 procent). In vergelijking met vorig jaar stijgt het belang van een goede werk-privébalans en de relatie met collega’s.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘The Workforce View’ van HR-dienstverlener ADP naar de gedachten, houding, verwachtingen en zorgen van bijna 10.000 Europese werknemers, waaronder ruim 1.300 Nederlanders.

Leven in balans

Een goede balans tussen werk en privéleven is voor vrouwen belangrijker dan voor mannen. Van de Europese vrouwen geeft bijna een kwart aan dat een goede balans motiverend werkt. Voor mannen is dit slechts 20 procent.

Alleen in Frankrijk (26 procent) en Zwitserland (31 procent) hechten werknemers meer waarde aan een goede balans tussen werk en privéleven dan in Nederland (25 procent).

Jongeren hechten veel minder waarde aan een goede balans. Slechts 15 procent van de 16-24-jarigen geeft aan dat de juiste balans tussen werk en privé hen extra motiveert. Het percentage stijgt naarmate de respondenten ouder worden tot 25 procent voor 55+’ers.

Werknemers motiveren

ADP roept werkgevers op om na te gaan welke factoren voor huidige werknemers belangrijk zijn om een beter beeld te krijgen van doorslaggevende factoren voor nieuwe werknemers in deze krappe arbeidsmarkt.

Cruciaal voor tevreden medewerkers is inzicht in wat hen motiveert en waar ze behoefte aan hebben. Veel werkgevers maken niet inzichtelijk wat hun eigen werknemers motiveert of vertalen dit niet voldoende in de employer branding richting nieuwe medewerkers.