Als werknemers door ziekte, ongeval of beperkingen hun werk niet meer kunnen doen zoals ze dat gewend zijn, heeft dat grote gevolgen.

Er komen veel vragen op ze af waar ze misschien niet meteen raad mee weten.

Heb je misschien een medewerker die langdurig ziek of (deels) arbeidsongeschikt is, dan kun je hem of haar wijzen op de website www.samenveerkrachtig.nl waar veel informatie te vinden is.

Via het forum kunnen medewerkers in contact komen met anderen mensen die hetzelfde meemaken of al meegemaakt hebben.

Ook kunnen ze vragen stellen en hun verhaal delen. Dit kunnen vragen zijn over een WIA- of WAO-uitkering, de UWV-keuring, maar ook hoe ze hun draai weer kunnen vinden. Bijvoorbeeld met ander werk of vrijwilligerswerk.

Koffietafels in het hele land

Door het hele land organiseert Samen Veerkrachtig koffiebijeenkomsten voor mensen die te maken hebben met een arbeidsbeperking, bedoeld om tips en ervaringen uit te wisselen. Deelname is gratis.