BG_bird2100% onafhankelijk
Re-integratieNVAB: "Begeleiding van werkenden met of na kanker moet beter"

NVAB: “Begeleiding van werkenden met of na kanker moet beter”

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Begin april heb je op BG magazine kunnen lezen dat een kwart van de (ex) kankerpatiënten goede begeleiding van de bedrijfsarts mist.

Reden te meer voor de beroepsvereniging van bedrijfsartsen – de NVAB – om een oproep te doen aan hun eigen achterban én alle andere betrokken partijen om hen ervan te overtuigen, dat bedrijfsgeneeskundig advies het verschil kan maken door het een vast onderdeel te laten zijn van het behandeltraject.

Veel mensen met kanker kunnen werken

NVAB-voorzitter Gertjan Beens: “Veel mensen met kanker kunnen werken en willen dat ook graag. Maar ook als je graag wilt, is een passend werkend perspectief vinden vaak niet eenvoudig. Op dit moment raken veel (ex-) kankerpatiënten op het werk in de knel, of komen ze zelfs helemaal aan de kant te staan. De NVAB vindt dat onaanvaardbaar”.

Als beroepsvereniging van bedrijfsartsen voelt de NVAB zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding die mensen bij dit vraagstuk ontvangen. De realiteit is dat die begeleiding op dit moment nog te vaak als onvoldoende wordt ervaren, of zelfs helemaal ontbreekt. Daarom roept de NVAB alle betrokkenen – hun eigen achterban nadrukkelijk inbegrepen – op om hier verandering in te brengen.

Inzet bedrijfsarts

De NVAB is ervan overtuigd dat goede bedrijfsgeneeskundige advisering bij werken met of na kanker het verschil kan maken.

Volgens Beens moet behoud en herstel van functioneren – ook in werk – niet alleen een uitkomstmaat van goede zorg zijn, maar je zult hier ook richting aan moeten geven. Als specialist op het gebied van werk en gezondheid is de bedrijfsarts volgens de NVAB de aangewezen persoon om met werknemers de impact van hun ziekte en behandeling op het werk te bespreken.

Beens:” Zulke begeleiding stelt mensen in staat om afgewogen keuzes te maken: over hun werk, maar ook over behandelopties bij hun ziekte.” Daarnaast kan de bedrijfsarts knelpunten in werk helpen voorkomen en oplossen, door werkgevers te adviseren over mogelijkheden en beperkingen. Behandelteams kunnen zijn specifieke kennis benutten om af te wegen welke gevolgen behandelkeuzes op de lange termijn hebben voor het functioneren in het werk en op de arbeidsmarkt.

Bedrijfsarts mag proactiever zijn

Bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie Desiree Dona ziet dagelijks van nabij dat er nog een wereld te winnen is. Dona: “Werknemers, werkgevers en zorgverleners weten onvoldoende wat de bedrijfsarts voor hen kan betekenen. Maar bedrijfsartsen mogen zelf hun rol ook proactiever oppakken en invullen.”

Dona vindt dat haar vakgenoten zich goed moeten realiseren hoe cruciaal het is om vanaf de diagnose met de patiënt in gesprek te zijn. Vooral mogelijke gevolgen van behandelingen op de langere termijn verdienen veel meer aandacht. De meeste (ex-) kankerpatiënten kunnen na hun behandeling weer aan het werk. Maar vervolgens ervaart maar liefst 75 procent langdurige veranderingen op psychisch, lichamelijk of cognitief gebied die een belemmering vormen in het dagelijks functioneren. Veel mensen hebben moeite om terug te keren in hun oorspronkelijke functie, of om hun oude of nieuwe werk te behouden, aldus Dona.

Groeiende uitdaging

Ton Jenner is als Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO) gespecialiseerd in advisering en begeleiding van (ex-) kankerpatiënten en collega-bedrijfsartsen.

Volgens Jenner is meer aandacht van alle betrokkenen hard nodig, want kanker en werk zijn een steeds vaker voorkomende combinatie. De beroepsbevolking vergrijst en gaat later met pensioen. De ziekte wordt steeds sneller opgespoord. Dankzij nieuwe behandelingen overleven gelukkig meer kankerpatiënten en kunnen ze bovendien vaker nog werken.

Anno 2019 hebben al ongeveer 800.000 mensen kanker (gehad). Jaarlijks komen hier zo’n 45.000 werkenden bij. Jenner: “Die mensen verdienen deskundige begeleiding, want werk is belangrijk in onze maatschappij en in ons leven.”

Richtlijn Kanker en Werk

De NVAB wil het niet bij een oproep laten, maar actief de uitwisseling van informatie over werken met of na kanker bevorderen.

Beens: “Ons doel is dat bedrijfsgeneeskundig advies een vast onderdeel wordt van het behandeltraject. Dat kan alleen als dat advies kwalitatief goed is en gebaseerd op de combinatie van bewijs vanuit de wetenschap en kennis vanuit de praktijk. Dat is ook het uitgangspunt van onze geactualiseerde richtlijn kanker en werk.”

De weg naar verbetering begint volgens hem met goede informatie voor alle betrokkenen. Op nvab-online.nl/werkenmetkanker  biedt de NVAB werknemers, werkgevers, bedrijfsartsen en behandelteams praktische informatie en hulpmiddelen.

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?