Diversiteit & inclusie krijgt als duurzaamheidspijler steeds meer prioriteit. Er is veel aandacht voor gendergelijkheid op de werkvloer en ook de politiek bemoeit zich daarmee.

Maar uit Europees onderzoek van Michael Page (onderdeel van PageGroup) naar duurzaamheid op gebied van diversiteit & inclusie en milieu, bleek dat leeftijdsdiscriminatie vaker voorkomt dan genderdiscriminatie.

Van de 4.755 deelnemers gaf de helft aan zich het afgelopen jaar ongelijk behandeld te voelen. In een derde van de gevallen ging dit om leeftijdsdiscriminatie. Onder de vijftigplussers antwoordde ruim 40 procent zich regelmatig gediscrimineerd te voelen op basis van leeftijd. In een kwart van de gevallen voelden werknemers zich gediscrimineerd op basis van gender.

Compleet jezelf voelen op de werkvloer

Meer dan twee derde van de Europeanen voelt zich niet compleet zichzelf op de werkvloer. In Nederland voelt meer dan de helft zich compleet zichzelf op de werkvloer en daarmee boekte ons land in het onderzoek van de werving- en selectiespecialist het meest positieve resultaat.

Italië kwam daar het slechtst uit de bus, want minder dan een kwart zegt zich compleet zichzelf te kunnen zijn op de werkvloer. De meeste genoemde gronden voor discriminatie onder medewerkers zijn discriminatie op basis van gender, leeftijd, etniciteit, seksuele oriëntatie en religie.

Positieve discriminatie

Meer dan de helft van de vrouwen (en slechts 34 procent van de mannen) uit het onderzoek zegt voorstander te zijn van positieve discriminatie om een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen in hun bedrijf te bevorderen.

Joost Fortuin, Senior Managing Director bij PageGroup, zegt daarover: “We creëren verandering door zaken soms te ‘forceren’ zodat het de nodige aandacht krijgt. Een veelgenoemd voorbeeld is het vrouwenquotum. Eigenlijk zou dat quotum niet nodig moeten zijn, maar om dat bewustzijn te creëren en een verandering teweeg te brengen, hebben we nu zo’n quotum nodig als katalysator”.

>>> Meer artikelen over Vrouw en werk

Inclusie is stap twee

Een organisatie is gebaat bij een evenwichtig werknemersbestand. “Diversiteit is stap één, maar daar is succes nog niet mee gegarandeerd. Een inclusieve werkvloer is stap twee. Iedereen op de werkvloer zal elkaar moeten omarmen om dat te bereiken”, zegt Fortuin.

Bijna zeven op de tien respondenten gaven aan, dat het voor hen belangrijk is om deel uit te maken van een bedrijf dat diversiteit en inclusie toepast.

>>> Meer artikelen over Diversiteit & Inclusie

Sollicitant rekent werkgever af op duurzaamheidsbeleid

Diversiteit & inclusie is een belangrijke duurzaamheidspijler en zo zijn er meer. Ook klimaatdoelstellingen en maatschappelijke betrokkenheid worden belangrijker voor werknemers en werkzoekenden. Denk aan het besparen van energie door in elektrische auto’s te rijden, het recyclen van plastic en tijd van de baas om vrijwilligerswerk te doen.

Twee derde van de mensen zegt, dat de duurzaamheidsinitiatieven van hun potentiële werkgever ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’ voor hen zijn. Die duurzaamheidsinitiatieven hebben invloed op of werkzoekenden bij een bedrijf solliciteren.

“De sollicitant rekent een werkgever af op visie, gedrag en uitvoer van duurzaamheid. Een duurzaam beleid in de breedste zin is vandaag zelfs noodzaak; van klimaatdoelstellingen tot een divers werknemersbestand”, pleit Fortuin. 58 procent van de Nederlandse ondervraagden zegt een baan zelfs niet aan te nemen bij het ontbreken van een duurzaamheidsbeleid.