Vraag:
We ontvingen een vraag van een medewerker die was uitgenodigd bij zijn bedrijfsarts voor een FML-onderzoek. Echter, de medewerker was op dat moment helemaal niet ziek of arbeidsongeschikt. Mag dat dan zomaar? Onder welke voorwaarden mag eigenlijk een FML-onderzoek worden ingezet?

Antwoord:
Onder de beschreven omstandigheden is het niet zomaar toegestaan dat de bedrijfsarts een FML opstelt.

Als een medewerker arbeidsongeschikt is en dus gedeeltelijk of geheel verzuimt, dan kan de werkgever de bedrijfsarts wel vragen een FML op te stellen. In dat geval mag de bedrijfsarts zijn conclusie zonder toestemming van de medewerker terugkoppelen aan de werkgever.

Echter, als een medewerker niet verzuimt dan kan de werkgever een dergelijk verzoek indienen bij de bedrijfsarts onder de volgende drie voorwaarden:

  1. De medewerker wordt schriftelijk op de hoogte gebracht dat er een belastbaarheidsonderzoek komt en met welk doel.
  2. De medewerker wordt op de mogelijke consequenties van de conclusies van de bedrijfsarts gewezen.
  3. De medewerker gaat vrijwillig akkoord (schriftelijk) dat een dergelijke belastbaarheidsonderzoek plaatsvindt. (Het onderzoek kan dus niet plaatsvinden als de medewerker niet akkoord gaat met het onderzoek.)

Zodra de bedrijfsarts klaar is met zijn advies, zal het advies eerst voorgelegd moeten worden aan de medewerker. Pas als de medewerker akkoord gaat dat deze conclusie naar de opdrachtgever (d.i. werkgever) wordt verzonden, mag de bedrijfsarts het advies naar de opdrachtgever verzenden.