Bij organisaties die dit jaar de titel Best Workplace mogen dragen is het onderlinge vertrouwen op de werkvloer nog nooit zo hoog geweest.

Dit geldt zowel voor het vertrouwen tussen werknemers en management als tussen werknemers onderling.

Dat blijkt uit het jaarlijks terugkerende onderzoek van Great Place to Work®, dat organisaties helpt zich te ontwikkelen op goed werkgeverschap.

Vertrouwen

De Best Workplaces laten een stijgende lijn zien op de drie waarden die samen vertrouwen vormen: “geloofwaardigheid”, “respect” en “eerlijkheid”.

Het grootste verschil tussen de Best Workplaces 2018 en de organisaties die niet voldeden aan de minimale scores, is dat medewerkers van Best Workplaces een duidelijker beeld hebben waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen.

Geloofwaardigheid

De Best Workplaces van 2018 wisten gemiddeld een Trust Index score (het gemiddelde van alle 58 stellingen) van 83 procent te realiseren (2017: 82 procent). Niet eerder was deze zo hoog.

Met name de drie waarden die vertrouwen vormen lieten een stijgende lijn zien, met “geloofwaardigheid” als opvallendste stijger. De hoogst scorende stellingen binnen dit onderdeel zijn: “De mensen krijgen hier veel verantwoordelijkheid” (91 procent) en “Het management stelt vertrouwen in haar medewerkers en biedt hen de ruimte om hun functie uit te oefenen” (90 procent).

Naast de vrijheid die mensen krijgen, is integriteit een belangrijk onderdeel van vertrouwen. De stelling “Het management doet wat het belooft” laat de sterkste stijging zien binnen deze dimensie (79 procent). 

Jongere generatie werknemers

Het realiseren van een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage blijft een belangrijk aandachtspunt voor organisaties.

Onderschreef vorig jaar nog 76 procent van de respondenten de stelling “Onze bijdrage aan de gemeenschap geeft mij een goed gevoel”, dit jaar was dit gedaald naar 75 procent en daarmee de laagste score ooit. Jongere werkenden (geboren vanaf de jaren tachtig) willen niet langer alleen bijdragen aan het bedrijfsresultaat en zoeken meer naar impact en betekenisvol werk in plaats van financiële en arbeidsvoorwaardelijke motivaties.

Volgens Best Workplaces is deze generatie ondanks vele jaren crisis optimistisch en wil iets betekenen voor een betere wereld. Dit is voor werkgevers een belangrijk aandachtspunt om zich op te ontwikkelen. En dan niet met een verplicht dagje vrijwilligerswerk, maar structureel door hun eigen expertise in te zetten voor anderen die het nodig hebben. Best Workplaces 2018 tonen aan dat hier nog kansen liggen, óók voor organisaties die op veel onderdelen al heel goed presteren als werkgever.

Heldere toekomstvisie maakt het verschil

Met name op het formuleren van een heldere toekomstvisie zit veel verschil tussen organisaties. Zo geeft 75 procent van de respondenten bij de Best Workplaces een positieve score op de stelling “Het management heeft een duidelijk beeld van waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen”. Bij organisaties die de lijst niet hebben behaald, is dit slechts 46 procent.

Soortgelijke verschillen treden ook op bij de stellingen “Het management doet wat het belooft” en “Het management vraagt om en reageert oprecht op suggesties en ideeën van medewerkers”.

Het betrekken van medewerkers is tevens het thema waar de top 5 binnen de Best Workplaces het verschil op maakt. De top 5 scoort 15 procentpunten hoger op de stelling omtrent het betrekken van medewerkers ten opzichte van het gemiddelde van de Best Workplaces.

Op 27 maart wordt tijdens het Best Workplaces event bekend gemaakt welke organisaties welke plaats hebben behaald op de Best Workplaces lijst van 2018.

Het gehele trendrapport is hier te zien.