Bij een op de drie werkenden wordt hun werk steeds meer door anderen gecontroleerd. 37 procent stelt, dat het aantal mensen dat meekijkt op hun werkzaamheden toeneemt. 63 procent ervaart Nederland als een dichtgetimmerd land.

44 procent stelt dat van bovenaf (overheid, wetgeving) steeds meer wordt opgelegd hoe ze hun werk moeten doen. Bij ruim een derde voert de werkgever steeds meer checks en balances in om hun werk te controleren.

Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder 1900 werkenden.

Dichttimmeren

“We timmeren de Nederlandse werkvloer steeds meer dicht. De metselaar, de verpleegkundige, de buschauffeur, de maatschappelijk werker, geen professional ontkomt meer aan de toegenomen controledrift. Een volstrekt verkeerde ontwikkeling: een toenemend aantal werkenden dreigt hun autonomie kwijt te raken. Dit is ook funest voor de creativiteit op werkvloer en raakt het verdienvermogen van Nederland,” aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Deze controledrift resulteert in een groter risico op hoge maatschappelijke kosten door langdurig ziekteverzuim en onnodig personeelsverloop. Dit terwijl autonomie en het gevoel onderdeel te zijn van iets groters, werknemers motiveert en ze gezonder en effectiever maakt.

Werkdruk

30 procent stelt, dat elke handeling die ze op het werk verrichten, vastgelegd moet worden. Een op de vijf besteedt inmiddels meer tijd aan het verantwoorden van hun werk, dan aan hun werk zelf. 40 procent zegt dat hun baan minder aantrekkelijk wordt door alle controlemechanismes.

Bij bijna de helft (46 procent) neemt de werkdruk toe, omdat ze hun verrichte werkzaamheden steeds meer moeten vastleggen.

Macht terug naar de professional

Fortuin: “We kampen met een krappe arbeidsmarkt en een toenemende vergrijzing, waardoor we met minder mensen meer werk moeten doen. Maar als we drukker zijn met ons werk verantwoorden dan met het eigenlijke werk, zijn we volstrekt verkeerd bezig. De macht moet daarom terug naar de professional: meer autonomie en meer vertrouwen. 43 procent zegt bovendien dat de kwaliteit van hun werk toeneemt als ze hun werk meer naar eigen inzicht mogen invullen”.

>>> Ga naar ons dossier ‘Vertrouwen medewerkers in organisaties’

Controle via digitale middelen

35 procent stelt, dat hun werkgever met digitale middelen controleert hoe ze hun werk uitvoeren. Vorig jaar was dat nog 18 procent, bleek uit CNV-onderzoek in februari 2023.

“Dit is een schokkend cijfer. Het aantal mensen dat met digitale middelen wordt gecontroleerd, is verdubbeld in een jaar tijd. Werkgevers veranderen steeds meer in big brother. Ook de camera raakt steeds meer ingeburgerd: 8 procent zegt dat de werkgever met camera’s controleert hoe ze hun werk doen”, aldus Fortuin.

>>> Lees ook ‘Heb jij ook een big brother op het werk’?

Stoppen met overbodige controlemechanismes

Als we zo doorgaan, lopen we volgens Fortuin vast. De ene helft van Nederland controleert de andere helft.

Het CNV roept werkgevers en overheid op om te stoppen met overbodige controlemechanismes. Fortuin: “Met deze krappe arbeidsmarkt hebben we straks niet meer de luxe om elke punt en komma vast te leggen. We moeten weer terug aan het werk. De professional op de werkvloer weet zelf het beste hoe dat werk kan worden ingericht”.

>>> Lees ook ‘Mag je wettelijk gezien je medewerkers controleren?’