De gezondheid en vitaliteit van medewerkers zijn de afgelopen jaren een steeds prominentere rol gaan spelen in het organisatiebeleid van bedrijven.

Ondanks deze positieve ontwikkeling, blijkt dat de organisatiecultuur hier vaak onvoldoende op is ingericht.

Iets meer dan de helft (55 procent) van de medewerkers voelt zich namelijk niet gestimuleerd door de werkomgeving om gezond en fit te blijven.

Slechts vier op de tien (39 procent) geven aan dat de werkgever faciliteiten biedt om gezond en fit te blijven.

Dit blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van Zilveren Kruis naar het gezondheidsbeleid op de werkvloer uitgevoerd door Motivaction onder 744 medewerkers en 798 werkgevers.

Aandacht verslapt

Over de gehele linie lijken werkgevers, in vergelijking met voorgaande jaren, minder belangstelling te hebben voor het welbevinden van hun medewerkers. Zo is er minder aandacht voor het bespreken van functioneringsproblemen als gevolg van een ongezonde leefstijl (50 procent vs. 62 procent in 2015) en wordt in mindere mate gekeken naar aangepast werk als een werknemer niet goed meer functioneert (57 procent vs. 76 procent in 2015).

Bovendien geven werkgevers aan minder aandacht te hebben voor veranderingen in de werk- en privésfeer die gevolgen kunnen hebben voor de mentale gezondheid van hun medewerkers dan in 2015. De organisatiecultuur ondersteunt het welbevinden onvoldoende, terwijl die cultuur juíst een sleutelrol speelt in het stimuleren van de productiviteit, vitaliteit en motivatie van medewerkers.

Eigen regie

De cijfers uit het onderzoek baart Zilveren Kruis zorgen. Gezondheid en vitaliteit op de werkvloer is niet een ‘projectje’ dat je even kunt afvinken. Zij zien dat bedrijven met gezonde en vitale medewerkers resulteren in succesvolle en vitale organisaties.

Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers de druk voelen om steeds meer eigen regie te pakken: 80 procent voelt dat zij er steeds meer zelf voor moeten zorgen om gezond te blijven. Zij krijgen echter nog niet volledig de ruimte om die eigen regie daadwerkelijk te pakken: in slechts één derde van de gevallen (36 procent) stimuleert de leidinggevende hen om gezond te blijven.

Het doel van Zilveren Kruis is een beweging creëren waarin het welzijn van medewerkers centraal staat omdat dit gezondheid bevorderend werkt. Dit vraagt om een organisatiecultuur waarin de omgeving in plaats van het individu centraal staat en waar ruimte is om zelf de regie te pakken. Het realiseren van een duurzame gedragsverandering is een gedeelde verantwoordelijkheid van organisatie, leidinggevende en de medewerker zelf.

Teveel nadruk op high potentials

Zilveren Kruis presenteerde de onderzoeksresultaten gisteren tijdens de GO Academy, waar de zorgverzekeraar een publiek van ongeveer 200 werkgevers inspireerde om duurzame gedragsverandering naar een gezonde werk- en leefstijl in te zetten.

Tijdens het evenement gaf Harvard-hoogleraar psychologie Robert Kegan een presentatie over het belang van een bedrijfscultuur waarin talentontwikkeling en groei voor alle medewerkers centraal staan. Kegan: “De meeste bedrijven leggen te veel nadruk op de ontwikkeling van hun high potentials en kijken te weinig naar het potentieel van al hun medewerkers. Wanneer je medewerkers laat zien dat ze niet perfect hoeven te zijn en fouten mogen maken, creëer je een cultuur waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.”